Buscar

Subvencions 


En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).


ANY 2020
Bases       Termini/Data
Atorgament de subvenció per a la Fundació Utopia   Acord   27/07/2020
Atorgament de subvenció per a l'Associació de Dones Artemis   Acord   27/07/2020
Atorgament de subvenció per a la Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat   Acord   27/07/2020
Atorgament de subvenció per a la Fundació per a l'Atenció de persones Dependents per al desenvolupament de projectes   Acord   27/07/2020
Atorgament de subvenció per a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement per al desenvolupament de projectes   Acord   27/07/2020
Atorgament de subvenció als Amics del Ferrocarril de Cornellà   Acord   27/07/2020

Acord per a deixar sense efecte la Convocatòria per a la  concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE COLÒNIES, CAMPAMENTS I CASALS a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020

  Acord    
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER CULTURAL a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE COLÒNIES, CAMPAMENTS I CASALS a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES ESPORTIUS DE COMPETICIÓ a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE COOPERACIÓ A LA SOLIDARITAT durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER JUVENIL a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I ADOLESCENT a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020.   Bases   Del 18/02/2020 al 16/03/2020ANY 2019
Bases       Termini
Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2019   Bases   Del 07/11/2019 al 31/12/2019
Ajuts econòmics a favor dels titulars de béns inclosos en el catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2019   Bases   Del 07/11/2019 al 31/12/2019
Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin o hagin estat gravades per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana durant l'exercici 2019.   Bases   Del 07/11/2019 al 31/12/2019
Bases de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2019-2020 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de cornellà de llobregat   Bases   Del 14/08/2019 al 04/10/2019
Bases de subvencions per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d’altres espais escolars pel curs escolar 2019-2020 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, instituts públics, EMEE virolai i EMM Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat   Bases   Del 14/08/2019 al 04/10/2019
Bases de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat 2019. Projecte Ocupa'm (6+6).   Bases   Del 13/08/2019 al 14/10/2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caracter cultural a Cornellà per l'any 2019
  Bases   Del 20 de març al 16 d'abril de 2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat a Cornellà al 2019
  Bases   Del 20 de març al 16 d'abril de 2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de caracter juvenil i de càracter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent a Cornellà.
  Bases   Del 20 de març al 16 d'abril de 2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de Conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni catalogat de Cornellà de Llobregat
  Bases   Fins als 31 de desembre de 2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la pràctica esportiva i projectes per la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2018-2019.   Bases   Del 20 de març al 16 d'abril de 2019
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals, per a 2019   Bases   Del 5 de març a l'1 d'abril del 2019
         

         
Acords       Data
Atorgament de subvenció a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA UE CORNELLÀ   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat AFA BAIX LLOBREGAT   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS AMB DIFICULTAT D'APRENENTATGE   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat CLUB DEPORTIVO ALMEDA   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA UE CORNELLÀ   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat CLUB DEPORTIVO FONTSANTA-FATJÓ   Acord   13/01/2020
Atorgament de subvenció a l’entitat PEÑA DOMINÓ SANT ILDEFONS   Acord   09/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa EURO STOCK 2000 SL   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa SONIA PINTOR DEFEZ   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa TALLERES CARRINOX SL   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa REPLAC SA   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa ESCONFI ASESORIA & CONTABILIDAD SL   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvenció a l’empresa TITANIMPLANT, SL   Acord   08/01/2020
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l’any 2019   Acord   13/12/2019
Atorgament de subvencions, per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019   Acord   20/11/2019
Atorgament de subvencions, per a projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019   Acord   20/11/2019
Notificació subvenció AMPA Sant Miquel   Acord   20/11/2019
Aprovació de subvenció Societat Coral La Unió
  Acord   20/11/2019
Aprovació de subvenció Castellers de Cornellà   Acord   20/11/2019
Atorgament de subvencions, per a projectes de cooperació a la solidaritat per a l’exercici 2019   Acord   14/11/2019
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter juvenil i de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019   Acord   14/11/2019
Aprovació de subvenció centre Salut Mental Baix Llobregat per l'Associació de familiars   Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per al'Associació pel Patrimoni Històrtic i la cultura L'Avenç   Acord   26/07/2019
Aprovacio de subvenció per a la Fundació el Llindar    Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per a la Fundació Privada Salut Mental per al projecte "club social espai 3"
  Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat del 25 aniversari de la UE Sant Ildefons
  Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat del 50 aniversari de l'esplai Vol i Vol   Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per al Centre d'Esplai Infantil i juvenil Mowgli
  Acord   26/07/2019
Aprovació de subvenció per a l'entitat Cornellà Solidari per al projecte "Cooperació Africa,Sudamenrica i projectes de Comunicació
  Acord   14/06/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat del Dansafolk per l'entitat Agrupació Sardanista
  Acord   24/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat de taller d'introducció a la moda per l'entitat Associació Cultural Gent i Futur   Acord   17/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat de "dinamització i participació de les dones al barri de Sant Ildefons 2019" de l'Associació Cornellà per les Dones
  Acord   31/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat de "reparacions, manteniment i mosso" del mercat Marsans   Acord   31/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització d'activitats fundacionals de la Fundació per a l'atenció a persones dependents   Acord   24/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat "Aplec de la Sardana 2019" de l'entitat Federació Aplec de la Sardana   Acord   17/05/2019
Aprovació de subvenció per a la realització de l'activitat de "Reparacions, manteniment i mosso" al Mercat Centre   Acord   24/05/2019
Aprovació de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projecte de caràcter cultural (bases del concurs de còmic Ciutat de Cornellà 2019)   Acord   22/05/2019
Aprovació de subvenció a favor de l'entitat Agrupació Sardanista de Cornellà per al projecte del 50è. Aniversari
  Acord   24/04/2019
Aprovació de subvenció a favor del CB Cornellà per a la realització de l'activitat de manteniment del pavelló Centre   Acord   18/04/2019
Aprovació de subvenció a favor de l'Associació Pro-disminuidos de Cornellà per al projecte d'activitats socials
  Acord   16/04/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Comisió de la Jordiada per a la realizació de la Jordiada 2019
  Acord   12/04/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat per a la revista nº 19_La repressió franquista a Catalunya   Acord   10/04/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'entitat Orfeó Catalònia per l'11è. Concurs de Teatre Amateur   Acord   05/04/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'entitat Foment de la Societat del Coneixement per al projectes Bibliolab, Edulab, laborlab i thinklab
  Acord   26/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'entitat Diables de Cornellà per al Solstici d'Estiu
  Acord   26/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'associació Cornellà per les Dones per a projectes del seu 25è aniversari.
  Acord   13/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Orfeó Catalònia per al projecte de XXIX TROBADA DE PUNTAIRES A CORNELLÀ 2019
  Acord   13/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat UE Sant Illdefons per al manteniment de les instal·lacions esportives
  Acord   13/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor del'associació Dones Àrtemis per al projecte XXIII CONCURS NARRATIVA DONES ÀRTEMIS
  Acord   08/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Cornellà Compra a Casa per al projecte de TREBALLEM A CORNELLÀ PERQUÈ VINGUIS A COMPRAR   Acord   08/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació de venedors del Mercat Municipal de Sant Ildefons per al projecte de Manteniment
  Acord   06/03/2019
Aprovació de l'atorgament de subvenció a la Fundació Joves 'La Carena' per l'activitat "PFI: Auxiliar de cuina: Hosteleria i Serveis de Restauració"   Acord   28/02/2019
Aprovació  de subvenció a favor de l'entitat Cornellà Xarxa Ciutadana per al projecte"Forma net"   Acord   26/02/2019
Aprovació  de subvenció a favor de  l'entitat Associació Botiga Solidària per la projecte Botiga Solidària   Acord   15/0272019
Aprovació  de subvenció a favor de l'entitat Progat Cornellà per al projecte "Control de colònies de gats urbans a Cornellà"   Acord   11/02/2019
         

         
       
       
       
       
 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
108142 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.