Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Perfil de contractant

Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En acompliment del que estableix l'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.


  Acord de derogació dels plecs generals de contractació
  Pla Anual de Contractació 2018
     

Consulta d'expedients de contractació (iniciats a partir de l'1 de maig de 2012)

       
  Consulta d’expedients: des del perfil del contractant es poden consultar tots els expedients de contractació fent clic a la finestra Formalització; dins de cada expedient, la Documentació està publicada al final de la pàgina.  
       

Més dades sobre la contractació

  Informació de contractes majors i menors formalitzats
  Empreses concurrents
  Proveïdors, adjudicataris i contractistes
     

 

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212