Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Organitzaciˇ Municipal

Organització municipal

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ÒRGANS DE GOVERN)
   
       
ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT PER ÀREES
Veure també
       
PLANTILLA MUNICIPAL Veure també
       

 

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER ÀREES

Clica sobre cada àrea i podràs veure la seva estructura orgànica en detall. 

 

PRESIDÈNCIA. Responsable polític: Emilia Briones Matamales

 • GABINET TÈCNIC D'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Termens López
 • GABINET D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnic: Virgínia Vallvé Cadiz
 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, adscrit a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

 

POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable técnica: Carme Costafreda Roda
 • SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA. Responsable tècnic: Daniel Orti Ortega
 • EDIFICIS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS. Responsable tècnic: Antonio Martínez Moreno
 • OBRES I SERVEIS DE MANTENIMENT. Responsable tècnic: Sol-Macià Vives
 • BRIGADA MUNICIPAL. Responsable tècnica: Dioni Gimenez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnic: Carlos González
 • UNITAT DE PROJECTES. Responsable tècnica: Emma Muñoz
 • OBRES AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Responsable tècnica: Marta Gòdia
 • ÀREA DE GESTIÓ JURÍDICA-ADMINISTRATIVA. Responsable tècnica: Dolors Leyva

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón
 • TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós
 • ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Patricia Schmitt 
 • OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.

COMERÇ I TURISME, adscrita a Economia i Administració. Responsable polític: Nélia Martínez Gallardo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

IGUALTAT I EDUCACIÓ. Responsable polític: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela Garcia Trillo
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES. Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

 • ÀREA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig

POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, adscrit a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Xavier Rubio Bretones

CULTURA I COMUNICACIÓ. Responsable polític: Ot García Ruiz

 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero
 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

ESPORTS, adscrit a Cultura i Comunicació. Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

POLÍTIQUES SOCIALS. Responsable polític: Joana Piñero Romero

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert

JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA. Responsable polític: Lidia Gómez Pla

 • ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. Responsable tècnic:
 • GESTIÓ DE D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 


 

Accés al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 (Text provisional sense aprovar)

Accés al Rendiment de Comptes

 


 

PLANTILLA MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova la Plantilla del Personal de la Corporació i de l’Institut Municipal de Radiodifusió per a cada exercici, que es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

PLANTILLA MUNICIPAL I RETRIBUCIONS   PERSONAL EVENTUAL, CURRÍCULUMS I RETRIBUCIONS
Relació de llocs de treball
  Descripció lloc de treball del personal eventual 2019-23
Plantilla de llocs de treball   Nomenament del personal eventual 2
Retribucions del personal de la plantilla   Nomenament del personal eventual 1
 Acord marc de condicions de treball (2017-2020)   Quadre Resum personal eventual

  Nomenament d'una assessora del grup municipal de Podemos
    Cessament de l'assessor del grup municipal de Podemos

  Nomenament d'assessors dels grups municipals d'ERC-AM i Podemos

  Perfil i trajectòria professional del personal eventual

  Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges (23/05/2013)
     
DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS, MODIFICACIONS I SUPLÈNCIES DES DE 2015

Veure totes

   

 
ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212