Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Organitzaciˇ Municipal

Organització municipal

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ÒRGANS DE GOVERN)
   
       
ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT PER ÀREES
Veure també
       
PLANTILLA MUNICIPAL Veure també
       

 

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER ÀREES

Clica sobre cada àrea i podràs veure la seva estructura orgànica en detall. 

 

PRESIDÈNCIA. Responsable polític: Emilia Briones Matamales

 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad
 • COORDINACIÓ GENERAL DE L'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Termens López
 • ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnic: Virgínia Vallvé Cadiz

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, adscrit a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

 

POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable técnica: Carme Costafreda Roda
 • ÀREA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT I SERVEIS. Responsables técnics: Daniel Orti Ortega i Antonio Martínez Moreno
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnica: Miquel Garriga García
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT i CONSUM. Responsable tècnica: Cristina Gonzalo Martínez
 • PATRIMONI. Responsable tècnic: Anotnio Amenós Alamo

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón
 • TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica:
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnic:
 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Responsable tècnic: Oscar Toledano
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.

COMERÇ I TURISME, adscrita a Economia i Administració. Responsable polític: Nélia Martínez Gallardo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

IGUALTAT I EDUCACIÓ. Responsable polític: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnic: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES. Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

 • MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig

POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, adscrit a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

 •  ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba

CULTURA I COMUNICACIÓ. Responsable polític: Ot García Ruiz

 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero
 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA, JOVENTUT, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

ESPORTS, adscrit a Cultura i Comunicació. Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

POLÍTIQUES SOCIALS. Responsable polític: Joana Piñero Romero

 •  ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert

JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA. Responsable polític: Lidia Gómez Pla

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Xavier Rubio Bretones
 • ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 


 

Accés al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 (Text provisional sense aprovar)

Accés al Rendiment de Comptes

 


 

PLANTILLA MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova la Plantilla del Personal de la Corporació i de l’Institut Municipal de Radiodifusió per a cada exercici, que es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

PLANTILLA MUNICIPAL I RETRIBUCIONS   PERSONAL EVENTUAL, CURRÍCULUMS I RETRIBUCIONS
Relació de llocs de treball
  Descripció lloc de treball del personal eventual 2019-23
Plantilla de llocs de treball   Nomenament del personal eventual 2
Retribucions del personal de la plantilla   Nomenament del personal eventual 1
 Acord marc de condicions de treball (2017-2020)   Quadre Resum personal eventual

  Nomenament d'una assessora del grup municipal de Podemos
    Cessament de l'assessor del grup municipal de Podemos

  Nomenament d'assessors dels grups municipals d'ERC-AM i Podemos

  Perfil i trajectòria professional del personal eventual

  Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges (23/05/2013)
     
DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS, MODIFICACIONS I SUPLÈNCIES DES DE 2015

Veure totes

   

 
ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212