Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Subvencions 2016

Subvencions 2016 


En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).


ANY 2016        

Tema

 

 

 

Data/Termini

Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les escoles públiques d’Infantil i Primària, els instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.   Decret Bases   Vint dies a partir de publicació en el DOGC
         
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles públiques i centres concertats d’Infantil i Primària, instituts, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat.   Decret
Bases
  Vint dies a partir de publicació en el DOGC
         
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a l'entitat Associació Progat Cornellà, pel projecte "Control de colònies de gats urbans al municipi de Cornellà de Llobregat" per a l'any 2016.
  Decret   04/10/2016
         
Aprovació de l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació per a la solidaritat i projectes de campanyes de sensibilització; projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives; projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals; projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent. per a l'any 2016.   Edicte   20/09/2016
         
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2016.
  Llistat / Notificació   20/09/2016
         
Bases Reguladores de la convocatòria per les subvencions al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del Patrimoni Catalogat de Cornellà de Llobregat, per a l'exercici 2016.
  Bases   31/12/2016
         
Aprovació de l’atorgament de la subvenció a la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents, per a les activitats d’aquesta entitat per a l’any 2016   Decret   05/08/2016
         
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al període impositiu de 2016   Bases   Del 20/06/2016 al 08/08/2016
         
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Ajuts Econòmics a favor dels titulars dels béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Modificació dels Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2016   Decret   07/10/2016
         
Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Aprovació de l'atorgament de la subvenció a la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement, per a diferents projectes.   Decret   01/04/2016
         
Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat (Projecte Ocupa'm 6+6)   Bases   Fins al 15/09/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes del foment de la pràctica esportiva i per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases per l'atorgament de subvenció nominativa per a la dinamització i promoció del comerç a Cornellà de Llobregat a l'entitat Cornellà Compra a Casa   Bases   19/02/2016
         

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212