Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Gestió del medi

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Gestió del risc per a la salut derivat de les condicions del medi, equipaments públics, indrets habitats i espais de pública concurrència

Les actuacions s'adrecen al control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut, així com també activitats per a la gestió dels riscos derivats de l'entorn biològic, d'acord amb la normativa vigent.

LEGIONEL·LOSI
PISCINES D'ÚS PÚBLIC
TATUATGE I PÍRCING
SORRERES

Prevenció i control de la legionel·losi:

Descripció: Prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb la normativa vigent com a titulars d'instal·lacions i com a administració competent en les activitats de control en col·laboració amb el Departament de Salut.

Objectius: Garantir el compliment de la normativa en torres de refrigeració, condensadors evaporatius i aigua calenta sanitària a fi d’evitar i controlar l’aparició de brots de legionel·losi comunitària.

Activitats:

 • Mantenir un cens actualitzat de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Recepcionar i revisar els certificats de revisió de les instal·lacions d’alt risc per legionel•la, emesos per les entitats de revisió autoritzada.
 • Inspeccions conjuntes amb l’ASPCAT de la Generalitat de les instal·lacions d’alt risc.
 • Funció inspectora i de control de les instal·lacions de baix risc: fonts ornamentals, sistemes urbans de rec per aspersió, sistemes d'aigua contra incendis.
 • Supervisió de programes d'autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític per a la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions de titularitat municipal.

Altra informació:

Els titulars de les instal·lacions d’alt risc han de notificar l’alta/baixa/modificació de les instal·lacions, al departament de Salut Pública de l’ajuntament fent arribar la informació que s’estableix a la normativa vigent:

Document de notificació de l’alta/baixa/modificació al cens municipal

Els titulars de les instal·lacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de sol·licitar una revisió anual i els titulars dels edificis amb instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb acumuladors de la instal·lació per part de les entitats de revisió autoritzada cada 4 anys de la instal·lació per part de les entitats de revisió autoritzada.

Empreses autoritzades per actuar com a entitats o serveis de revisió de les instal·lacions d'alt risc previstes al decret 352/2004 de condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi

Enllaços d’interès:

Informació sobre legionel·la de la Diputació de Barcelona

Vigilància i control sanitari de piscines d'ús públic

Descripció: Vigilància i Control de les Piscines d’ús públic d’acord amb la normativa vigent.

Objectius: Avaluar i garantir les condicions higienicosanitàries de les piscines d'ús públic i prevenir els riscos sanitaris que podrien derivar-se d’un mal funcionament. Les piscines d’ús públic són totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús particular. No entren en aquest àmbit d’actuació les piscines d’ús particular que són les piscines unifamiliars o de comunitats de veïns.

Activitats:

 • Autorització sanitària de funcionament de les piscines d’ús públic.
 • Anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques de l’aigua de les piscines de titularitat municipal.
 • Inspectora i control de les piscines d’ús públic.
 • Supervisió dels plans d’autocontrol de les piscines d’ús públic.

Enllaços d’interès:

Informació sobre piscines de la Diputació de Barcelona

Vigilància i control sanitari d'establiments de tatuatge i/o pírcing

Descripció: Segons la normativa vigent, els ajuntaments tenen la competència d'autorització i control sanitaris dels establiments de tatuatge i/o pírcing.

Objectius: Garantir les mesures higienicosanitàries i de bona praxis dels establiments del municipi de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

 • Autorització sanitària de funcionament dels establiments de pírcing i tatuatge.
 • Avaluar les condicions higienicosanitàries d’establiments no sanitaris on es realitzin tècniques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing (no s’inclou la perforació del lòbul de l’orella mitjançant la tècnica de subjecció d’una arracada automàtica, estèril i d’un sol ús).

Enllaços d’interès:

Informació sobre pírcing i tatuatge de la Diputació de Barcelona

Vigilància i control sanitari de sorreres infantils

Descripció: Vigilància i control de les condicions higienico-sanitàries de sorreres infantils, segons les normes tècniques NTJ 13R i NTJ 09S de jardineria i paisatgisme del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

Objectius: Garantir les condicions higiènico sanitàries en sorreres destinades a àrees de jocs infantils.

Activitats: Avaluar les condicions higienicosanitàries en les sorreres destinades a àrees de jocs infantils, molt especialment en escoles bressol i de primària i en els parcs públics, així com també proposar mesures preventives i correctores si fossin necessàries.

Enllaços d'interès:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles de Catalunya

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212