Protegir l'educació i a les persones dependents

Escoles bressol, propostes educatives i formació ocupacional, entre d'altres, rebran 2,5 milions d'euros. I s'assigna un 27% més de diners per a persones dependents: creix el pressupost en Acció Social encaminat a malalts i gent gran.

Més informació

Mantenir la ciutat

Es destina un 25% del pressupost a mantenir la ciutat. Parcs i jardins, petites obres als carrers, recollida d'escombraries, neteja viària...

Més informació

Seguretat

S'incrementa un 5% la partida de policies i guàrdies urbans. Agents de proximitat, foment de la convivència i manteniment de l'ordre públic.

Més informació