Inversions

La inversió prevista permet complir amb els compromisos en equipaments, com el nou camp de futbol o la piscina municipal.
Més Informació

Consolidació

El pressupost municipal és gairebé idèntic al de l'any anterior, encara que el consolidat -de tota la corporació- es queda en 116 milions d'euros.
Més Informació

Optimitzar recursos

Els pressupostos estan marcats per la contenció i l'optimització dels recursos disponibles.
Més Informació