L'Ajuntament de Cornellà dóna un pas més en una gestió municipal transparent amb la creació del portal ‘Govern Obert Cornellà’

L'Ajuntament de Cornellà dóna un pas més en una gestió municipal transparent amb la creació del portal ‘Govern Obert Cornellà’

  • Govern Obert aposta per facilitar la filosofia Open Data i reuneix eines que fomenten la implicació ciutadana en la gestió de la ciutat. 
  • Es pot accedir al nou servei a través d’Internet, amb l’adreça electrònica http://governobert.cornella.cat/

L'Ajuntament de Cornellà ha engegat a través de la web municipal www.cornella.cat el portal ‘Govern Obert’, una plataforma avançada que fa un pas més en la voluntat del govern municipal d’implicar la ciutadania en els projectes que s'impulsen a la ciutat.

Els eixos de la política de Govern Obert són la transparència, la col•laboració i la coresponsabilitat, amb l'objectiu d'aconseguir una gestió més eficient i més eficaç dels recursos i serveis que s'ofereixen a la ciutat. La nova web fa accessibles per a tothom diferents eines de consulta, com un apartat d’Open Data, els pressupostos municipals, indicadors independents de transparència, seguiment de projectes de col•laboració, l’activitat dels consells de participació ciutadana, el projecte ‘A prop teu’... D’aquesta manera es tracta d’apropar la gestió a la ciutadania, presentant les dades d’interès en un llenguatge més entenedor.

Les noves tecnologies de la informació i comunicació possibiliten aprofundir la relació bidireccional entre administració i ciutadania, i de fet són eines que enforteixen aquesta relació, i la fan més interactiva i oberta. La creació del portal ‘Govern Obert’ té com a antecedent l’acord de “Millores de Governança” que van subscriure els grups municipals l’any 2010, una proposta d'accions per a avançar en la millora de les relacions entre la ciutadania i l'Ajuntament, amb l'objectiu de fer més transparent la gestió municipal.

Un dels elements fonamentals del nou portal és l’apartat Open Data, en què tota la informació que l'Ajuntament hi publiqui es fa accessible i reutilitzable sense necessitat d'autorització prèvia, perquè aquesta publicació comporta la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel•lectual. Open Data és una filosofia de treball vinculada a les noves tecnologies que té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular.

L'objectiu és que ciutadans i empreses reaprofitin aquestes dades, que són d’ús lliure, per a generar valor econòmic. Podran construir sobre elles una nova idea que generi noves dades, coneixements o, fins i tot, la creació de nous serveis que reportin beneficis econòmics i/o socials.

 

Eixos d’actuació de la política de Govern Obert:

  1. TRANSPARÈNCIA: Accés fàcil i clar a tota la informació sobre la utilització dels recursos públics i la planificació de la gestió municipal (pressupostos, recursos públics, organització municipal i regidors, Open Data, enquestes sobre transparència, empreses municipals...), per valorar la gestió i oferir eines a la ciutadania per a impulsar el diàleg de forma activa.
  2. COL•LABORACIÓ: Establiment de nous instruments de cooperació amb la ciutadania, coneixement de les eines de suport a la tasca de les entitats (subvencions, convenis...), les empreses, les associacions i altres agents, així com seguiment dels ja existents, com és el cas de l’Acord Social, encaminats a millorar entre tots i totes la ciutat.
  3. CORESPONSABILITAT: Els òrgans existents com el Consell de Ciutat o els consells sectorials de participació, com també ’A prop teu’, permeten realitzar aportacions que es poden discutir, analitzar i millorar entre totes les parts. El coneixement i l'experiència dels ciutadans constitueixen un benefici per a la gestió municipal, i augmenten la implicació i la vinculació dels veïns i veïnes amb la ciutat.

A més d’aquests eixos principals d’actuació, al nou portal es poden trobar seccions complementàries com “Sabies que...”, amb l’actualitat informativa de l’Ajuntament, “Cornellà a la butxaca”, que dóna accés a una APP per a telèfons intel•ligents amb l’agenda ciutadana i promocions del comerç de Cornellà; o l’accés al portal ‘A prop teu’, que és una finestra posada a disposició de la ciutadania per a comunicar incidències, plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionen de forma centralitzada perquè arribin ràpidament als regidors, i donar una resposta en el termini més curt possible.


Cornellà de Llobregat, 14 d'octubre de 2013

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar