L'Ajuntament de Cornellà contracta professors per a donar classes de reforç als centres educatius de la ciutat

L'Ajuntament de Cornellà contracta professors per a donar classes de reforç als centres educatius de la ciutat

- Es contracten 8 professors en atur de Cornellà per a desenvolupar tasques de reforç en matèries com matemàtiques o lectoescriptura, entre d’altres. 

- Les classes de reforç es faran fora de l’horari lectiu i se’n beneficiaran al voltant de 600 estudiants de la ciutat. 

- Aquesta iniciativa forma part dels plans d’ocupació municipal impulsats per l’Ajuntament de Cornellà, que han permès la contractació temporal de prop de 300 persones durant 2013. 

Des de finals d’octubre, un total de 8 persones de la ciutat, amb titulació en pedagogia o magisteri, han començat a treballar com a professors de reforç als centres educatius de la ciutat a través dels plans d’ocupació local. D’aquests, 6 faran reforç a centres de primària i 2 ho faran als centres de secundària.

Els professors es contracten un període de sis mesos per a desenvolupar tasques formatives en matèries com matemàtiques o lectoescriptura, bàsicament,  encara que, i depenent de les necessitats dels centres, podran impartir altres assignatures. Les classes de reforç es faran fora de l’horari lectiu i se’n beneficiaran al voltant de 600 estudiants de la ciutat.

L’Ajuntament vol reforçar aquestes dues matèries de forma especial atenent als indicadors dels darrers informes internacionals (PISA),  que situen els alumnes espanyols per sota de la mitjana de l’OCDE, tant en matemàtiques com en comprensió lectora.

Amb aquesta iniciativa, el consistori referma el seu compromís amb l’educació i la seva voluntat de treballar per intentar pal·liar el dèficit en matèria educativa que es pot produir per causa de les retallades en educació que estan portant a terme les administracions central i autonòmica. L’objectiu municipal és preservar la qualitat educativa, potenciar-la i evitar la fractura social. 

Precisament, el reforç escolar que desenvolupen els plans d’ocupació forma part del programa Educar per créixer, un projecte municipal definit amb el consens de tota la comunitat educativa, que busca donar suport a les famílies del municipi a l’hora de cercar reforços a l’ensenyament reglat dels seus fills i filles, i complementar el coneixement amb activitats en el temps de lleure, difonent valors a través de l’esport o aproximant el descobriment del nostre entorn i patrimoni cultural.

Un compromís iniciat el 2012

Durant el darrer any, l’Ajuntament de Cornellà ha donat feina temporal a prop de 300 persones de la ciutat a través d’aquests plans. L’Ajuntament referma  així el compromís adquirit a l’Acord Social contra la Crisi 2012-2016, de promoure iniciatives per a dinamitzar el mercat laboral i alhora garantir la cohesió social d’un municipi, Cornellà,  que presenta una taxa d’atur del 18% i que ha vist reduïts els plans ocupacionals per part de la Generalitat de Catalunya i el Govern Central. La finalitat és la creació de llocs de treball per a persones aturades de llarga durada i en risc d’exclusió social, amb contractes de sis mesos.

Per a l’impuls dels plans d’ocupació, s’ha fet  una inversió de més de 2.000.000 d’euros durant 2013, el 79% dels quals els ha aportat l’Ajuntament, procedents de recursos propis, i el 21% restant l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es deriva del “Programa de millora de les actuacions de proximitat al ciutadà i de rehabilitació a l’espai públic”. És una nova iniciativa de suport a les polítiques socials municipals per fomentar l’ocupació entre persones aturades de llarga durada i en risc d’exclusió social. 

Aquest Pla de Xoc contra l’Atur 2013-2014 segueix la línia de treball que es va iniciar el 2012 amb la inversió de 1.350.000 euros  per a desenvolupar, a través de l’empresa municipal Procornellà, diferents plans locals d’ocupació. Aquest any s’han ampliat els àmbits d’actuació, el nombre de beneficiaris/es i s’han diversificat els perfils professionals de les persones contractades. Per a 2014, l’Ajuntament té previst invertir novament 2.000.000 d’euros i donar feina a 300 persones més.

Àmbits d’actuació dels plans d’ocupació local

Els plans d’ocupació, que es van posar en marxa el passat mes d’abril, s’han dissenyat després d’una anàlisi exhaustiva del perfil professional de la població en atur al municipi, amb la intenció de beneficiar a tots els sectors i garantir la màxima inserció. També s’han valorat les necessitats de Cornellà per a millorar i reforçar els seus serveis, ajustant les contractacions al desenvolupament de diferents projectes de ciutat. 

Manteniment i conservació de l’espai públic. L’objectiu és contractar personal especialitzat en reformes, fusteria i pintura així com personal no qualificat per a tasques de neteja. La seva funció se centra en la conservació del mobiliari urbà, dels parcs, dels jardins i de l’enllumenat; també realitzen petites obres de manteniment d’edificis i equipaments públics, com ara col·legis i instal·lacions esportives. 

Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora. El programa permet contractar professors/es diplomats en Magisteri o en Pedagogia. Es pretén proporcionar a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat -16 públics i 5 concertats- tallers de reforç, desenvolupament de tècniques d’estudi i una actitud positiva davant l’aprenentatge. 

Foment de les actituds cíviques. Es formen educadors/es cívics per a realitzar tasques d’informació, sensibilització i detecció de problemes. També ajuden a identificar infractors i fan una primera intervenció en casos de conflicte. Actuen en parelles i disposen del suport d’un tècnic municipal. El projecte s’articula recollint l’experiència del programa Cornellà pel Civisme, que contribueix a l’ús adequat dels espais públics, potencia la integració dels nouvinguts i millora la convivència. 

Atenció a la gent gran. El perfil professional que es requereix per a aquest lloc de treball és el d’auxiliar de geriatria. El personal contractat es dedica a impartir activitats centrades en l’aprenentatge i l’atenció a les mancances derivades de les situacions de pèrdua d’autonomia que pateix la gent gran. 

Reforç dels serveis municipals. Suposa la contractació de persones que tinguin, com a mínim, el graduat escolar o l’Educació Secundària Obligatòria i coneixements administratius. Han de donar suport als diferents departaments de l’Ajuntament en atenció al públic i en la gestió de les tasques pròpiament administratives.

Cornellà de Llobregat, 14 de novembre de 2013

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00