Cornellà destinarà el 25% dels seus plans d’ocupació locals a contractar joves i atorgarà una ajuda de “quota zero” per a joves emprenedors

Cornellà destinarà el 25% dels seus plans d’ocupació locals a contractar joves i atorgarà una ajuda de “quota zero” per a joves emprenedors

L’Ajuntament obrirà un nou viver d’empreses per a emprenedors i fomentarà l’ocupació de joves en les pimes i els comerços locals amb el projecte “6+6”

L’Ajuntament de Cornellà ha posat sobre la taula nous compromisos per impulsar accions que millorin la situació laboral dels joves a la ciutat, en un moment en què l’elevat atur juvenil (18,1%) és una de les conseqüències més evidents de la crisi econòmica. El consistori destinarà el 25 % dels plans locals d’ocupació de 2014 a contractar menors de 35 anys, desocupats i en situació de vulnerabilitat, d’un total de 300 places previstes. La dinamització del mercat laboral és un dels compromisos adquirits per l’Ajuntament en l’Acord Social contra la Crisi, que entre el 2013 i 2015 haurà creat més de 1.000 llocs de treball temporal, i que per al proper 2014 preveu la contractació de 75 joves de la ciutat.

Per fomentar l’ocupació juvenil, l’Ajuntament també ha previst desenvolupar el projecte “6+6”, que pretén incentivar la contractació de joves per part de pimes i comerços locals, subvencionant part del salari del nou treballador durant sis mesos, si l’empresa es compromet a contractar-lo almenys sis mesos més.

Una altra de les iniciatives de l’Ajuntament és impulsar l’emprenedoria creant la “quota zero” per establir reduccions i bonificacions per als joves treballadors que vulguin iniciar el seu projecte, menors de 30 anys, i causin alta per primera vegada al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o que no hagin cotitzat en aquest règim durant els cinc últims anys, així com possibles bonificacions en les ordenances fiscals. A part, s’obrirà un nou espai polivalent per als joves emprenedors, que s’afegirà al viver del Centre d’Empreses i a un espai similar al Citilab per a iniciatives tecnològiques, ja que en l’actualitat tots dos estan plenament ocupats.

Altres propostes van en la línia d’accentuar la promoció de la formació professional. Precisament, l’Ajuntament de Cornellà ha impulsat fa un mes les jornades Fem Ponts, per promoure l’entesa entre educació i món empresarial, i es dóna un important suport institucional a entitats que treballen amb joves en risc d’exclusió social, com és el cas de la Fundació El Llindar i La Carena.

La ciutat ja treballa des de fa temps per promoure l’ocupació dels joves, amb eines com el Pla Director de Polítiques de Joventut de Cornellà, que incorpora polítiques transversals, i amb iniciatives per fomentar la innovació, la creativitat i l’emprenedoria des de diferents àmbits. Altres exemples d’accions que es realitzen, essencialment des de l’Ajuntament de Cornellà o en el marc de l’Acord Social contra la crisi, són l’assessorament a emprenedors a través del Centre d’Empreses i el Citilab-Cornellà; les propostes de dinamització del CRAJ, un espai referent per a l’associacionisme juvenil; donar continuïtat a la jornada Fem Ponts i constituir una Taula de Formació perquè vagin de la mà educadors, empreses i agents socials; cercar la col•laboració de les entitats financeres per facilitar el crèdit i propiciar la creació de projectes empresarials a Cornellà.

Les propostes s’inclouen en una moció aprovada per l’Ajuntament de Cornellà que a més reclama, als governs de la Generalitat i de l’Estat, que s’impliquin i dotin amb recursos les polítiques d’ocupació per als joves, grup d’edat on l’atur té una incidència preocupant. La moció, presentada conjuntament per PSC i ICVerds-EUiA, ha estat aprovada per unanimitat, recollint també el vot favorable dels grups municipals del PP i CiU.

D’entrada, el text aprovat demana a la Generalitat que s’apliquin totes les resolucions aprovades al ple monogràfic del Parlament sobre la situació de la joventut, celebrat el passat 24 de juliol, i que es dotin amb recursos, com la destinació d’una partida concreta als pressupostos de 2014 per a fer front a aquesta situació. També remarca la necessitat de què l’administració autonòmica mostri una major implicació en el disseny i implementació d’una formació professional en un sentit ampli, de qualitat, accessible i adaptada a la realitat de Cornellà, obrint si cal noves branques formatives per a generar noves oportunitats.

Així mateix, l’Ajuntament demana al govern central que s’executin i s’apliquin els Fons Europeus per a la desocupació juvenil, així que es pugui accedir als mateixos, i que es destinin recursos per als joves de Cornellà.

Actualment, Cornellà presenta una taxa d’atur del 18,1%, dels quals prop del 27% són joves menors de 35 anys, que es troben en una situació de precarietat i que arran de les les polítiques impulsades pels governs central i autonòmic han vist retallats serveis i recursos dedicats a l’educació i a la formació ocupacional, la qual cosa ha repercutit directament en la limitació de les seves opcions formatives i la seva capacitat d’autonomia personal. Les dades, a més, no expressen completament la realitat sociolaboral dels joves que combinen formació i recerca de feina, o d’aquells que han marxat de la ciutat a la recerca d’ocupació; a més, les taxes de temporalitat fan que la incorporació de la gent jove al mercat de treball sigui en condicions precàries, condicionant les seves expectatives de futur.

Cornellà de Llobregat, 3 de desembre de 2013

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar