El Consell de la Dona compleix 20 anys com a referent estatal en el foment de la igualtat de gènere

El Consell de la Dona compleix 20 anys com a referent estatal en el foment de la igualtat de gènere

Cornellà és pionera a Catalunya en la prestació d’assistència als fills i filles de les dones maltractades

La prevenció de les actituds masclistes s’ha ampliat dels instituts a les escoles de primàries

Cornellà commemora enguany el 20è aniversari del Consell de la Dona com a referent estatal en el foment de la igualtat i l’empoderament femení. Està format per 30 entitats, i des de fa dues dècades, es reuneix una vegada al mes per tractar i definir la posició municipal envers els temes de gènere, amb un nivell d’assistència superior al 80%. Durant aquest temps, totes les decisions s’han pres per consens i mai ha calgut votar. El 17 de març, a l’Auditori del Citilab, es farà un acte de reconeixement a la seva trajectòria i a totes les dones que han fet possible 20 anys de feina.

El Consell de la Dona treballa principalment en tres fronts:

1.    Atenció a les víctimes de la violència masclista
És l’únic ajuntament de Catalunya que atén tant les dones maltractades com els seus fills i filles. Compten amb dos especialistes en salut mental de Sant Joan de Déu i també tenen assistència jurídica. El Programa d’Atenció a Nens i Adolescents Testimonis de Violència de Gènere (TEVI) està adreçat a menors que han estat exposats a violència domèstica, que mostren malestar o patiment per aquesta causa i tenen símptomes que poden perjudicar la seva salut així com la seva capacitat d’interrelació social. Amb el programa es persegueixen dos objectius: d’una banda, oferir assistència i rehabilitació a aquests menors que presenten trastorns psicopatològics, que implica a més, una prevenció secundària de les seves conseqüències sobre la salut, el desenvolupament escolar i la vida social; i de l’altra, construir un model assistencial eficaç que permeti consolidar el circuit d’atenció a la violència domèstica i fer visibles les conseqüències que té per als menors.
S’ha d’afegir, també, que el protocol d’atenció a les víctimes es revisa cada tres mesos per comprovar que s’adequa a les necessitats tant de mares com de descendents i que al 2007, i de manera pionera, l’Ajuntament, a través del Consell de la Dona, va presentar al Ministeri de Justícia una proposta de reforma de l’article 153 del Codi Penal perquè la violència psíquica sigui penalitzada amb presó de sis mesos a un any. Aquesta pena seria judicialment substituïble –prèvia audiència de la víctima— per treballs en benefici de la comunitat, ateses les circumstàncies objectives del fet i personals de l’autor.

2.    Prevenció d’actituds masclistes
Enguany, de manera pionera, han començat els cursos de prevenció d’actituds masclistes en les escoles de primària, que s’afegeixen als 33 tallers i activitats que ja s’estaven realitzant anualment als instituts públics. Aquestes activitats se centren principalment en tallers de prevenció de relacions abusives a la parella i la concepció de l’amor romàntic, ja que s’ha detectat que els joves són més masclistes que els seus pares en el control de la parella, i que segons dades del CIS, un terç considera normal prohibir la seva parella que treballi o vegi els amics.

3.    Augmentar el nivell cultural de les dones
Des del Centre d’Informació i Recursos per les Dones es desenvolupen accions per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats des de les diferents àrees municipals i afavorir mecanismes de participació perquè les dones tinguin un paper més actiu en els diferents àmbits de la ciutat. En aquesta línia, es considera imprescindible augmentar el nivell cultural de les dones, pensant que així també s’està afavorint la seva autonomia. Des del CIRD s’organitzen 20 cursos a l’any sobre història, música, literatura, cinema, economia domèstica… amb professorat qualificat. I enguany tindrà lloc la 8a Universitat d’Estiu de les Dones, en col•laboració amb la Universitat de Barcelona, que té per objectiu oferir una formació alternativa en matèria d’igualtat que permeti actualitzar coneixements, intercanviar informació i opinions i analitzar, des de la perspectiva de gènere, temes d’actualitat que no sempre es tracten al llarg del curs acadèmic.

Cornellà de Llobregat, 16 de març de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00