Cornellà congelarà els impostos i taxes pel 2017

Cornellà congelarà els impostos i taxes pel 2017

Per segon any consecutiu el consistori decideix no pujar els impostos amb l'objectiu de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

Els ciutadans pagaran el mateix que en 2015 per l'IBI i es mantindran els ajuts per als col•lectius amb menys recursos

L'Ajuntament de Cornellà ha decidit congelar, per segon any consecutiu, tots els impostos, taxes i preus públics per a 2017, amb l'objectiu de no augmentar la pressió fiscal als cornellanencs, tot mantenint l'oferta de serveis que presta el consistori.

D'aquesta manera, els ciutadans pagaran en 2017 el mateix IBI que ja pagaven en 2015, sense cap increment. A més, les famílies amb menys recursos i les nombroses podran comptar amb ajuts que redueixen fins al 50% el pagament d'aquest impost. Així mateix, es mantindrà la mesura aprovada l'any passat de penalitzar a aquells immobles buits de forma permanent.

Per a l'equip de govern, les ordenances fiscals de 2017 contribuiran a l'estabilitat pressupostària i la solvència financera d'acord amb els objectius de prioritzar les polítiques socials, el manteniment i millora de l'espai públic, la reactivació econòmica i la dinamització cultural. Les ordenances per al proper any van estar obertes a les propostes i aportacions de la població a la plataforma de participació "Cornellà Opina".

"Quota zero" per als emprenedors

En aquesta línia, per a l'any vinent també es preveu mantenir els ajuts per als emprenedors, coneguts com a "Quota Zero", i ampliar-los a noves activitats econòmiques. Aquests ajuts comprenen el 100% de bonificació en impostos com ara l'IBI, el de construccions i obres o el de vehicles, i taxes com les de recollida de residus o de serveis urbanístics, entre d'altres.

Pagament d'impostos en dotze terminis

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Cornellà permetrà fraccionar el pagament de l'IBI i altres tributs municipals en dotze terminis per facilitar als contribuents la seva liquidació. L'objectiu de la mesura és que els pagaments per concepte d'aquests tributs siguin menys quantiosos i distribuïts al llarg de l'any, facilitant d'aquesta manera que les famílies, especialment en el cas de l'IBI, no hagin de fer front a un únic pagament important.
Els tributs que es podran fraccionar en 12 terminis són, a més de l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'Impost d'Activitats Econòmiques(IAE), la taxa de guals i reserva de la via pública, la taxa d'aprofitament de mercats, i la taxa per l'ocupació de terrenys públics (quioscos, etc.).

Un pressupost de 78 milions d'euros per a 2017

El mes d'octubre, L'Ajuntament de Cornellà va aprovar inicialment els pressupost municipals per a l'any 2017, que ascendeix a 78.307.238 euros, un 2,62% més que l'exercici anterior.
La partida d'inversions per a 2017 ascendeix a 4,5 milions d'euros, amb un augment del 6% respecte de l'any passat. Dins d'aquesta quantitat s'hi inclouen els 8 projectes presentats i votats per la ciutadania en la primera experiència de pressupostos participatius, que s'ha dut a terme entre els mesos de maig i setembre.

 

 

Cornellà de Llobregat, 10 de novembre de 2016
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00