L’Ajuntament de Cornellà destinarà un milió d'euros a impulsar el pla de millora de rendes baixes per a persones en situació de precarietat laboral

L’Ajuntament de Cornellà destinarà un milió d'euros a impulsar el pla de millora de rendes baixes per a persones en situació de precarietat laboral

Es tracta d'una iniciativa adreçada a persones de la ciutat que, tot i tenir un contracte laboral, no poden cobrir les necessites bàsiques de les seves famílies i estan excloses dels ajuts socials oficials

El Pla de Millora de Rendes Baixes contempla dos prestacions: per una banda una prestació de serveis a la comunitat, vinculat a un contracte laboral per a persones en actiu amb ingressos mensuals bruts inferiors als 1.071 euros

L'Ajuntament de Cornellà posa en marxa una iniciativa pionera amb la creació del Pla de Millora de les Rendes Baixes, una prestació social de caire econòmic que té com a objectiu principal atendre a persones de la ciutat que estan en una situació de vulnerabilitat de difícil detecció, ja que són persones en actiu laboralment, i per tant, estan excloses de rebre els ajuts establerts per l'administració autonòmica al disposar de rendes, malgrat que aquests ingressos mensuals bruts són inferiors a 1.071 euros.

El programa tindrà una dotació inicial de 1.000.000 d'euros, repartits en dos anys, i forma part de les iniciatives impulsades en el marc de l'Acord Social Contra la Crisi de la ciutat (2016-2020), signat pel consistori i gairebé 40 entitats de la ciutat, empreses, sindicats, associacions i partits polítics amb el compromís de lluitar contra la crisi i evitar l'exclusió social dels col•lectius més vulnerables del municipi.

El disseny de la proposta d'aquest programa complementari està contemplat al pressupost de 2018 i consta de dos prestacions: una lligada específicament als recursos econòmics i l'altre per reforçar les prestacions vinculades concretament a la infància.


Programa de Prestació de Serveis
Una de les vies d'aquest Pla és el Programa de Prestació de Serveis a la Comunitat vinculat a un contracte laboral i que actuarà de forma complementària per a persones que ja tenen un contracte amb un salari brut inferior a 1.071 euros i menys de 40 hores setmanals. El consistori oferirà un contracte de treball complementari per un període de sis mesos de quinze hores màxim i, depenent de les unitats familiars, amb una retribució mensual màxima de 469 euros bruts.

Actualment, el salari mínim interprofessional (SMI) és de 735,9 euros bruts al mes, però L'Ajuntament de Cornellà es va sumar fa un any al compromís de treballar per aconseguir un salari mínim de 1.071 euros, amb l'objectiu de que la remuneració de qualsevol lloc de treball permeti a les persones viure dignament, una situació que actualment no passa al nostre país, on una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa.

Amb la nova prestació, l'Ajuntament de Cornellà vol fer un pas endavant en el seu compromís amb les persones de la ciutat que, tot i tenir feina, no poden cobrir les necessitats bàsiques i es troben en situació d'exclusió social.


Programa de Suport a la Infància
El Programa de Suport a la Infància, amb les mateixes característiques i criteris d'atorgament que l'anterior, se centrarà fonamentalment en prestacions per cobrir necessitats alimentàries i socio-educatives; de caràcter temporal per tal de garantir l'àpat de l'esmorzar, les beques menjador, realització d'activitats extraescolars i/o adquisició de material escolar, i s'aplicarà des de l'1 d'abril de 2018 i fins el 31 de desembre de 2019.

Cal destacar que l'Ajuntament de Cornellà quasi ha triplicat, entre 2011 i 2017, les dotacions per ajuts econòmics vinculats a la infància, adults en situació de vulnerabilitat i gent gran, passant de 239.000 euros en 2011 a prop de 632.000 euros en 2017.

Criteris de selecció
Les persones beneficiàries de totes dues prestacions hauran d'estar empadronades a Cornellà des de fa més de dos anys i presentar la sol•licitud a l'Ajuntament. El sol•licitants estaran subjectes a una Comissió tècnica d'estudi de sol•licituds formada per responsables dels serveis tècnics de l'Àrea d'Educació i de Política Social que realitzaran les corresponents verificacions i entrevistes.

A més, el procés de concessió de l'ajut comptarà amb revisions periòdiques per part d'una Comissió de Seguiment, on estaran representades part de les entitats socials i els sindicats que formen part de l'Acord Social i han validat aquesta iniciativa. El fet de comptar amb aquests agents socials garanteix poder arribar a un major nombre d'afectats per aquesta situació de pobresa invisible, ja que molts no contacten amb l'Ajuntament però sí s'adrecen a les entitats a demanar ajuda.


Per una ciutat més inclusiva i igualitària: Acord Social Contra la Crisi (2016-2020)
El principal motor de l'Acord Social 2016-2020 és lluitar contra l'escletxa social i les desigualtats generades per la crisi. Encara que actualment, hi ha indicis de recuperació de l'economia, no es perceben efectes positius en el dia a dia de les persones. És més, en el context d'augment de la desigualtat i de desprotecció d'alguns drets generat durant els pitjors anys de la crisi, es fa més necessari que mai garantir que les oportunitats de treure partit de la recuperació siguin les mateixes per a tothom. I el context de desigualtat fa més evidents altres discriminacions històriques, com l'escletxa salarial entre gèneres o les dificultats específiques de les famílies monoparentals. Aquest és la raó fonamental d'aquesta iniciativa que pretén pal•liar un espai de pobresa moltes vegades invisible; i forma part de les actuacions que es porten a terme en el marc de l'Acord Social 2016-2020 denominat "Per una ciutat inclusiva i igualitària".

Entre les accions desenvolupades sota el paraigua de l'Acord Social es poden detallar el Plans de Xoc contra l'Atur, la Botiga Solidària, Projectes de Suport a l'Emprenedoria), la Tarifació Social en els serveis d'escoles bressol i l'escola municipal de música, l'augment de les ajudes socials, l'ampliació de les beques menjador, el suport als casals d'estiu, l'Oficina de Mediació Hipotecària, o l'ampliació del nombre d'habitatges socials, entre d'altres.

.

Cornellà de Llobregat, 30 de març de 2018
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00