L’alcalde de Cornellà proposa establir per llei que les entitats financeres reduexin les quotes de les hipoteques

L’alcalde de Cornellà proposa establir per llei que les entitats financeres reduexin les quotes de les hipoteques

Antonio Balmón, puntualitza que aquesta mesura s’hauria de fer efectiva quan l’habitatge es destini a vivenda habitual i el valor actual de l’immoble sigui inferior al fixat en el moment de la seva taxació

L’alcalde considera que s’ha d’actuar davant una situació que afecta a famílies que pateixen la crisi i que pot provocar una important fractura social

L’Alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, considera imprescindible prendre mesures urgents per tal d’evitar l’enfonsament social que està provocant la crisi, en la qual el llindar de la pobresa i la misèria cada cop afecta a més persones que no són responsables de trobar-se abocats a ella, algunes en situació d’atur i d’altres que, tot i estar treballant, no poden arribar a final de mes.

Balmón parla  concretament al seu blog, de mesures que afecten a famílies que no poden fer front al pagament de les seves hipoteques : “si davant del risc de l’enfonsament del sector financer es prenen mesures per evitar-ho, sense demanar en la majoria dels casos que els seus responsables siguin imputats pels tribunals, és encara més urgent i necessari adoptar unes altres mesures que evitin precisament el més important: la fractura social, que afecta a persones treballadores que precisament no han estat les responsables del que està passant”.

El batlle de Cornellà considera injust i incomprensible que paguin els que no ens han portat a aquesta situació i per això apunta que cal prendre amb caràcter d’urgència un conjunt de mesures extraordinàries unides a les que es prenen pel sector financer (molt especialment per aquelles entitats financeres que rebin ajudes econòmiques a través de l’Estat).

En aquest sentit, Antonio Balmón, que fa un mesos defensava la dació com a forma de pagament, proposa ara “establir per llei l’obligació de les entitats financeres a reduir les quotes d’amortització de les hipoteques que tinguin concedides per a vivenda habitual i en vigor, si el valor de l’immoble és inferior actualment al que es va fixar en el moment de la seva taxació”.

Aquesta mesura, concreta Antonio Balmón “es podria fer reduint les quotes d’amortització mensual i adequant les condicions de devolució de la quantia per tots aquells casos de famílies que s’han vist afectades per situacions no imputables a elles, que en aquests moments no poden fer front al seu pagament, i volem mantenir-la”. Aquesta mesura pretén buscar en cada cas, la fórmula més adequada per garantir el dret a l’habitatge a un preu raonable i viable per a les famílies o persones afectades.

L’alcalde de Cornellà puntualitza en aquest sentit, que s’ha d’excloure d’aquesta mesura extraordinària els casos en què es detecti que la adquisició de l’habitatge va ser realitzada per raons lucratives o que volien viure per sobre de les seves possibilitats.


Cornellà de Llobregat, 2 de juliol de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00