La plataforma ‘A Prop Teu’ ha gestionat més de 1.600 incidències durant 2022

Cornellà de Llobregat, 26 de gener de 2023

L’any 2022 la plataforma ‘A Prop Teu’ va rebre un total de 1.617 incidències per part de la ciutadania, amb un augment del 8% respecte de l’any anterior. Una tendència a l’alça que s’ha mantingut en els darrers anys, tret d’una lleugera davallada els dos anys anteriors com a conseqüència lògica de la pandèmia.

‘A Prop Teu’ compleix deu anys de funcionament i es consolida com el canal de comunicació que estableix una col·laboració directa amb la ciutadania perquè l'Ajuntament de Cornellà pugui actuar amb rapidesa en la reparació i/o millora de l'espai públic, o per solucionar qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, la salubritat o la convivència. 

Per agilitzar la resposta, la ciutat es divideix en més de trenta petites zones, cadascuna responsabilitat d’un regidor de l’equip de Govern. D’aquesta manera les incidències arriben a un gestor que les deriva al departament tècnic corresponent, i al regidor o regidora responsable de la zona sobre la qual s’ha realitzat la consulta o proposta. Un cop analitzat i comprovat cada cas, els departaments elaboren una proposta de resposta, amb la qual el regidor responsable es posa en contacte amb l’usuari en el menor temps possible.

Actuacions per àrees i per barris 

Respecte de les incidències registrades l’any 2022, un 66,7% del total estan vinculades a l’àrea d’Espai Públic i Manteniment (1.078 incidències), mentre que un 15% corresponen a Guàrdia Urbana i Convivència (243 casos), i un 9,6% (155 expedients), a Salut Pública. La resta corresponen a Medi Ambient, obra pública i privada, o qüestiones més genèriques. 

La tendència d’altres anys es manté amb un augment destacat del departament d’Espai Públic, que ha passat a gestionar 2/3 dels casos que entren a la plataforma, seguit de Guàrdia Urbana/Convivència que continua amb la línia d’exercicis anteriors. Pel que fa als barris, la Gavarra és el districte que registra un major nombre de casos (437), seguit de Fontsanta-Fatjó (140) i Sant Ildefons on es registren menys (193).

 COMPARATIVA PER ÀREES

 

 grafic-apropteu-arees.jpg

 

10 anys ‘A Prop Teu’ 

L’augment de l’ús de la plataforma és sostingut des de la seva posada en marxa, l’any 2013: en aquests deu anys ja s’han gestionat 13.253 incidències. La comparativa històrica ens mostra com s’ha mantingut una mitjana superior a les 1.500 incidències els darrers 5 anys. Tot i tenir un lleuger descens en els dos exercicis previs, s’ha incrementat notablement el 2022. 

‘A Prop Teu’ facilita el contacte amb l’Ajuntament a través de les xarxes socials o dels formularis de la web, que són més específics. La majoria d’incidències (un 91%) es comuniquen via web, amb un formulari que permet geolocalitzar el punt on cal actuar, i la resta per xarxes socials, especialment Twitter. El nombre total de seguidors ascendeix a 2.671 perfils (130 més al 2022). 

És més, gràcies a la interacció amb la ciutadania, durant l’any passat es van dur a terme 461 microactuacions. La majoria d’elles relacionades amb l’àmbit del manteniment, com per exemple la reforma i supressió de barreres arquitectòniques, amb la construcció d’una petita rampa, al pas de vianants del carrer Freixe o la instal·lació d’un banc al costat del pipican de l’antic camp de Fútbol a petició d’una veïna embarassada i propietària d’un gos.

La resta són petites actuacions associades a la Guàrdia Urbana, com va ser el cas d’una dona amb un fill petit que va notificar la presència reiterada d’una persona amb un gos considerat perillós sense morrió i sense lligar per una zona escolar, per la qual cosa es va actuar ràpidament  per identificar i denunciar aquesta persona que infringia la normativa de forma greu; i d’altres qüestions relacionades amb la seguretat vial.

 COMPARATIVA HISTÒRICA
grafic-apropteu-dpts.jpg