La participació a les eleccions al Parlament Europeu supera el 41% a Cornellà

Les eleccions al Parlament Europeu celebrades el 7 de juny han registrat una participació del 41,07% a la ciutat de Cornellà. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la darrera convocatòria de l'any 2004, quan va ser del 42,20%, i mostra una distribució força homogènia per barris, amb dades que van del 37 al 43%.

El PSC ha resultat la llista més votada a Cornellà, amb un 55,23% dels vots emesos. En segon lloc ha quedat el PP, seguit per CiU, IC-EUiA i ERC. La resta de candidatures han tret resultats al voltant de l'1% o inferiors. La jornada electoral ha transcorregut sense incidents remarcables a la ciutat.

Aquí podeu consultar el recompte final provisional a la ciutat de Cornellà i per districtes
  Pàgina oficial del Ministeri d'Interior amb els resultats de les eleccions al Parlament Europeu.