CORPUS 2010: EL SO DE LES PARAULES: POETAS CON DUENDE

Lloc: Plaça de Rosa Sensat.
Organitza: Toc de Corn.