Impuls a la recuperació mediambiental de l'entorn del riu Llobregat

Les intervencions, tutelades des de l'any 2006 pel Consorci per a la Recuperació i Conservació del riu Llobregat, s'han i s'estan desenvolupant en un tram de més de 30 quilòmetres entre Martorell i les platges del Prat, i suposen una inversió propera als 95 milions d'euros.

Aquest Consorci compromet a totes les administracions responsables, ja que el formen la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Medio Ambiente, i la Diputació de Barcelona. Les actuacions van ser presentades en una visita, divendres 28 de maig, encapçalada pel conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar, i l'alcalde de Cornellà i vicepresident primer executiu de la MMAMB, Antonio Balmón, entre d'altres.

Degut a la gran extensió i complexitat de les actuacions, aquestes es realitzen per trams i per fases. A la zona de Cornellà ja s'ha realitzat una primera actuació a la llera del Llobregat, destacant els deflectors que permetran recuperar els meandres propis del curs baix del riu. També s'han realitzat les mesures de restitució per la construcció de la portada d'aigües des de la dessalinitzadora a l'estació de bombament de la Fontsanta, així com les plantades d'arbres dutes a terme per l'Ajuntament de Cornellà i la Fundación + árboles. La segona fase del tram on està inclòs Cornellà s'està executant, amb actuacions centrades en la formació de camins, nous nuclis d'expansió de vegetació de ribera i l'eliminació intensa de canya en diverses zones.