Seguint la pista Mercader per Barcelona

Itinerari de descoberta pels espais urbans que van tenir alguna rellevància en la història dels llinatges Mercader i Bell-lloc, com el monestir de Sant Pau del Camp, el palauet del carrer Lledó, l'església dels Sants Just i Pastor o el passatge Mercader, a l'Eixample on l'any 1872 van estrenar el palau d'estil àrab.

Punt de trobada i horari: A concretar en el moment de la inscripció.
Inscripcions i més informació en els telèfons 93 474 51 35 (Castell) / 93 377 00 25 (Museu) o per e-mail: museumercader@aj-cornella.cat

Seguint la pista Mercader per Barcelona