Vida, amor y tragedia de un hombre en tres tiempos

Per Granada Sandoval.

Recita: Antonio Machado, Paquita Moreno i Granada Sandoval.
Canta: Paquita Moreno.
Acobalt amb un concert de guitarra a càrrec del Mestre Casimiro González.
Diapositives: Narcís Vizuete

Lloc: El Castell
Hora: 19:00