'Dret a un habitatge digne, en una ciutat digna', a la Jornada de promoció dels Drets Humans

Amb motiu del 62è. aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, el Síndic de Greuges de Cornellà ha organitzat la Jornada 'Dret a un habitatge digne, en una ciutat digna'.

A les 19:00, ponència 'Els drets relacionats amb l'habitatge, com a Drets Humans: Una perspectiva europea, espanyola i catalana' a càrrec del Sr. Guillem Fernàndez. És membre de ProHabitatge, de FEANTSA i de Housing Rights Watch.

A les 20:00 hores, ponència 'Línies bàsiques de l'Informe del Síndic de Greuges aobre el Dret a l'Habitatge a Cornellà', a càrrec de Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà. 

Lloc: Sala d'Actes del Centre Cultural Garcia-Nieto, 3a.

Hores: a les 19:00 i les 20:00.