El Consell de Cooperació elabora un manifest en contra de la vulneració dels Drets Humans

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat, davant la situació actual en un nombre important d’indrets del Planeta on hi ha situacions de conflictes greus que tenen unes conseqüències desastroses per la societat civil, vol declarar-se en contra  de qualsevol vulneració als drets contemplats a la Declaració dels Drets Humans i altres textos vigents en matèria de drets.

Així, vol insistir en aquest ideal comú que tots els pobles i  les nacions han d'assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquest Manifest sempre present a l'esperit, s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i d'aquestes llibertats mitjançant l'ensenyament i l'educació.

També vol assegurar amb mesures progressives d'ordre local, nacional i internacional llur reconeixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que jurídicament en depenen.

Manifest aprovat i Declaració Universal dels Drets Humans