Inauguració del 7è. concurs Teatre Amateur Ciutat Cornellà

Acte inauguració del 7è. concurs Teatre Amateur Ciutat Cornellà

Hora: 18:30 h.

Lloc: Sala Teatre Ramon Romagosa del Patronat Cultural.