Curs: 'Orientacions per al treball artístic i cultural'

Dates: 1,8,15,22 i 29 d'octubre de 2009
Horari: 19h a 21h
Professor: David Armengol
Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto

Presentació:
Aquest curs va dirigit a aquelles persones que vulguin treballar en l'àmbit artístic i cultural i
que vulguin entendre millor els contexts, dinàmiques, persones i polítiques que formen part
d'aquesta esfera. Per a això s'oferiran tota una serie de eines teòriques i pràctiques a
més de nombrosos exemples que poden ajudar a conèixer, analitzar i ser particip d'aquest
escenari.

Programa:
1. Contextos i contextos productius Contexts i contexts productius
2. Principals agents del context Principals agents del context
3. Utilitzant els recursos de producció
4. Institucions, ajudes i formes de finançament
5. Capital simbòlic i comunicació.
6. Propietat intel·lectual, models i usos
7. Identitats jurídiques i noves formes de treball
8. Avaluació del curs i presentació dels projectes individuals