CORPUS 2011: Entrega de Premis del Concurs de Cartells

Lloc: Sala del Soci. Patronat
Organitzador: Patronat Cultural i Recreatiu

13:00H