UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'LES SERIES DE TV ACTUALS I EL ROL DE LA DONA'

Les series televisives actuals. El rol de la dona.
Data i hora 15/07/2011 a les 9.00
Maria Pilar Medina Bravo, professora de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Lloc: Citilab. Can Suris, s/n
Informació, inscripció i matrícula: www.ub.edu/estiudones
Telf: 93 402 02 02