UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'LA PERDUA DEL TALENT FEMENÍ A CATALUNYA'

La perdua del talent femeni a Catalunya
Data i hora: 12/07/2011 a les 11:30h.
Anna Mercadé, consultora d'orientació professional i formació, asesora del presidente de la Cambra de Comerça de Barcelona i fundadora de l'Observatori de la Dona i l'Empresa.
Lloc: Citilab. Can Suris, s/n
Informació, inscripció i matrícula: www.ub.edu/estiudones
Telf: 93 402 02 02