UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'LA MÍSTICA JUEVA O CÀBALA (I)'

"La mística jueva o càbala (I)"
Data i hora: 12/07/2011 a les 9.00h
Mario Sabán, especialista en mística jueva (en castellà)
Lloc: Citilab. Can Suris, s/n
Informació, inscripció i matrícula: www.ub.edu/estiudones
Telf: 93 402 02 02