UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'EL TRACTAMENT DE LES DONES PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ'

El tractament de les dones pels mitjans de comunicació
Data i hora: 14/07/2011 a les 9.00h
Dolors Comas d'Argemir, Membre del Consell Audiovisual de Catalunya.
Informació, inscripció i matrícula: www.ub.edu/estiudones
Lloc: Citilab, Can Suris s/n
Telf: 93 402 02 02