Nomenament del nou equip de govern municipal

El govern municipal per a la legislatura 2011-2015 ja ha pres forma, després de la constitució del nou ple el passat 11 de juny, i de l'aprovació del primer decret de delegacions de competències en els diferents regidors/regidores i les àrees que dirigiran cadascun.

A grans trets, les responsabilitats principals del govern municipal es distribueixen en sis àrees:
Economia i Interior - Sergio Fernández Mesa
Política Territorial i Seguretat - Antonio Martínez Flor
Polítiques de Benestar Social - Montserrat Pérez Lancho
Polítiques de Ciutadania - Rocío García Pérez
Polítiques d'Espai Públic i Medi Ambient - Manuel Ceballos Morillo
Presidència - Emilia Briones Matamales


Aquesta distribució de responsabilitats i la resta de delegacions (regidories de barri, etc.) seran definitives un cop aprovades pel ple municipal.

Decret de Delegació General d'Atribucions en favor dels membres de la Junta de Govern Local

Més informació: Presa de possessió del nou consistori municipal

Més informació: Més de 30.000 ciutadans de Cornellà voten a les eleccions municipals del 22-M