Cornellà de Llobregat acull l’exposició sobre seguretat de productes

• Des del 23 de setembre fins al 4 d’octubre, la mostra “Amb tu, segur” convida al visitant a tenir, dins l’exposició, la mateixa actitud participativa i activa que es recomana mantenir en el món real per a realitzar compres segures.

• El 90% de les unitats destruïdes el 2008 corresponen a joguines, articles de puericultura i cosmètics.

• Cornellà de Llobregat, és de les primeres ciutats catalanes, després de la inauguració a Barcelona, que acull la mostra.

Cornellà de Llobregat acull l’exposició sobre seguretat de productes “Amb tu, segur”, organitzada per l’Agència Catalana del Consum, per tal d’informar dels elements clau per a garantir la compra i el consum de productes amb seguretat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’exposició es pot visitar del 23 de setembre al 4 d’octubre a la Sala d'Exposicions del Citilab (plaça de Can Suris, s/núm.).

Els principals destinataris són: famílies, grups d’escoles de primària i secundària, centres de recursos pedagògics, organitzacions de consumidors, col·lectius de gent gran, col·lectius de mestresses de casa, esplais de joves i, en general, tothom qui volgui assumir una actitud responsable en la compra des del punt de vista de la seguretat.

El recorregut expositiu es desenvolupa en quatre àmbits: “Un món canviant i global; Ben a prop teu. Benvinguts, passeu, passeu, que casa nostra és casa vostra en allò que hi trobareu; La galeria dels errors, els filtres que t’asseguren; Tu jugues segur”.

El primer dels àmbits, “Un món canviant i global”, té una funció introductòria, i s’hi dóna a conèixer informació del nou mercat de productes, de la situació del mercat en els anys 60 i 70, de la procedència dels productes i també del control dels mercats. En aquesta introducció el visitant pot veure com el món s’ha fet extraordinàriament més complex en els darrers quaranta anys, i com tots junts, administració i ciutadans, han d’aprendre a gestionar aquesta complexitat. En el segon, “Ben a prop teu”, s’hi explica com arriben els productes a les llars i s’hi especifiquen els productes amb més risc per a la seguretat a la cuina, el bany i l’habitació dels infants. En el tercer, “Benvinguts, passeu, passeu”, s’exposen una vintena de productes retirats del mercat, amb informació de les causes que en van motivar la retirada. En el darrer dels àmbits, “Tu jugues segur”, estan a disposició del públic quatre jocs que posen a prova els coneixements adquirits al llarg de l’exposició. També s’hi mostra l’evolució del concepte de seguretat en el món de les joguines en els darrers 50 anys. Aquesta darrera part pretén convidar el visitant a tenir, dins l’exposició, la mateixa actitud participativa i activa que es recomana mantenir en el món real.

Creixen les alertes de productes perillosos

El nombre d’alertes de productes perillosos que es gestionen anualment té un creixement exponencial. Des de l’any 2000 s’ha incrementat un 663%, arribant a les 2.700 alertes el 2008. D’altra banda, l’Agència Catalana del Consum va destruir o retirar del mercat més de 850.000 productes insegurs l’any passat. El 90% de les unitats destruïdes el 2008 corresponen a joguines, articles de puericultura i cosmètics. La finalitat de la destrucció és assegurar la no circulació d’aquests productes en aquest o altres mercats i, per tant, evitar riscos i garantir la seguretat dels consumidors. L’incompliment d’algun requisit de seguretat que no sigui esmenable és el principal motiu per a la destrucció d’aquests productes.

Per sectors o tipologia de productes, a més de les joguines, la puericultura i la cosmètica, destaquen per les elevades xifres tant de destrucció com de retirada, el material elèctric, el tèxtil i encenedors. La suma de les unitats destruïdes o retirades entre 2005 i fins el 30 de novembre de 2008 s’eleva a 1.861.487.

Quan un producte és segur?

Els productes que els consumidors adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat, sempre que en facin un ús adequat. La norma bàsica a la UE és la directiva de seguretat general dels productes, Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, transposada a l’Estat mitjançant el Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre sobre seguretat general dels productes. Aquesta norma defineix com a producte segur aquell que en condicions d’utilització normals no presenti riscos o únicament els riscos compatibles amb el seu ús.

Un producte és segur si:

• s'ha fabricat d’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i consum.
• compleix les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposició d’una norma europea harmonitzada.

En cas de no haver-hi cap normativa de compliment obligatori aplicable, es tindran en compte altres elements: normes tècniques nacionals que transposin normes europees no harmonitzades, normes UNE, les recomanacions de la Comissió Europea, codis de bones pràctiques i l’estat actual del coneixement i de la tècnica en el moment de la fabricació.

Es presumeix que un producte és insegur si:

• el producte o instal·lacions on es fabrica no tenen les autoritzacions o controls administratius preventius necessaris i, especialment quan sent obligats, hi manquen la “declaració CE de conformitat”, el “marcatge CE” o qualsevol altra marca de seguretat obligatòria.
• no consten les dades mínimes per identificar el productor.
• pertany a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja descoberts com a insegurs.

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge CE.

Els organismes de normalització europeus proveeixen d’especificacions tècniques que proporcionen el mecanisme per complir aquestes obligacions. Els productes industrials subjectes a les directives de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments apropiats per assegurar la conformitat i la introducció del marcatge CE. La certificació de conformitat pot consistir en una autocertificació del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar les proves de conformitat.

Quan i a on visitar l’exposició “Amb tu, segur”
Sala d’Exposicions de CITILAB
Plaça Can Suris, s/n.
08940-Cornellà de Llobregat.
Telèfon: 93.551.06.60

Horaris:
De dilluns a divendres: de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
Dissabte: matí de 10 a 13 hores.
Diumenge tancat.

Més informació:
Departament de Consum – OMIC (Ajuntament de Cornellà de Llobregat)
Telèfon: 93.376.51.51
www.cornellaweb.com / www.consum.cat