Uns pressupostos per garantir els serveis i el manteniment de la ciutat

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat el pressupost de la corporació per a 2012, que ascendeix a 94.336.011 euros. Els comptes van rebre el suport del PSC i ICV-EUIA, l'abstenció de CIU i el vot en contra del PP. Aquesta xifra representa una disminució del 18,87% respecte dels comptes de l'any anterior.

El pressupost ha contemplat un increment de la despesa ordinària del 4,31% (l'encarregada del manteniment dels béns i serveis de la ciutat) i una reducció del 40,54% de les inversions, partida que engloba les obres noves. Els comptes de 2012 es mantenen en la línia de la contenció i l'equilibri, d'acord amb la situació de crisi econòmica actual, i estan destinats a sustentar quatre pilars del sistema de benestar que el consistori cornellanenc considera irrenunciables: l'educació, els serveis socials, l'espai públic i la seguretat.

El pressupost consolidat de la corporació inclou l'Institut Municipal de Radiodifusió i la Societat Mercantil Municipal Procornellà. El pressupost municipal ascendeix a 67,9 milions d'euros i és igual al de l'any anterior.

 

Els pressupostos de 2012 confien en els recursos propis del consistori davant la incertesa de l'aportació d'altres administracions

 

Una partida específica per incentivar l'ocupació

L'Ajuntament ha previst una partida específica per fomentar les polítiques d'ocupació al municipi. En concret, es tracta d'1,6 milions d'euros que estaran dedicats a projectes que incentivaran l'ocupació i la contractació d'aturats.
    
 

La inversió se cenyeix a la finalització dels projectes compromesos

La inversió prevista per a 2012 ascendeix a 3,868 milions d'euros, la qual cosa suposa un 40,54% menys que el 2011 i representa el 5,70% del total del pressupost de 2012. Aquest any s'acabaran la biblioteca i l'auditori de la zona nord a més de les làmines d'aigua de Can Mercader.

 

Quantificar el cost dels serveis per usuari

L'ajuntament està elaborant un informe que servirà per donar a conèixer el preu real dels serveis que rebem i utilitzem a la ciutat, amb la intenció d'afavorir l'ús racional i responsable dels mateixos. Aquesta actuació s'emmarca en les polítiques de garanties dels serveis bàsics i les prestacions, així com d'ajust a la situació de crisi econòmica.

Responsabilitat, prudència i coherència com a línies de treball

Conservar els serveis bàsics

Seguir sent el municipi menys endeutat de Catalunya

Equilibri i prudència en la despesa

 

Més informació al Cornellà Informa de gener, de propera publicació