Consulta els terminis i tots els detalls del calendari fiscal d'aquest any

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà ja ha aprovat les ordenances fiscals corresponents al 2012, en les quals es determinen les taxes i els impostos vigents en la ciutat per a l’any en curs. Al següent quadre es pot consultar ràpidament els terminis i les dates de domiciliació dels rebuts dels diferents tributs. Aquesta informació també es pot consultar de forma permanent a la web, a l'apartat "Calendari Fiscal".

Calendari Fiscal

 

En conjunt, hi ha un augment de la càrrega impositiva al municipi del 2,9%, malgrat que la pressió fiscal és menor a Cornellà que a la resta de localitats de les rodalies. El principal objectiu dels impostos és mantenir la qualitat de vida i el nivell de serveis que la ciutat ha assolit en els darrers anys, per la qual cosa és imprescindible la correspondència entre despeses i ingressos i evitar que es dispari l’endeutament. En resum, aquest any es preveu una disminució del 2,56% dels ingressos tributaris per la recessió dels sector immobiliari, en particular, i la recaiguda de l’economia, en general.

Els rebuts domiciliats es pagaran en quatre terminis

Els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts els pagaran en quatre terminis, en cadascun dels quals s’abonarà el 25% de l’import total del rebut anual. Aquests imports es carregaran en el compte els dies 1 de juny, 2 de juliol, 1 d’octubre i 2 de novembre de 2012.