328 sancions en dos mesos a propietaris incívics

Les multes s'han imposat per l'incompliment de la normativa de censar-los amb xip i patró d'ADN.

A principis de 2024, l’Ajuntament de Cornellà va iniciar una campanya municipal de conscienciació i informació a la ciutadania propietària de gossos sobre l’obligatorietat d’identificar els animals amb xip i patró d’ADN, segons es recull a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, des de l’any 2021, en els articles 92 i 95.

Durant el primer trimestre de l’any, es va portar a terme una tasca pedagògica a les zones d’influència dels 13 parcs canins i 4 correcans de la ciutat, informant sobre els procediments i passos per censar els gossos amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, els educadors cívics i el servei SON (Serenos); i també es va realitzar una tasca informativa a les entitats de la ciutat per fomentar la conscienciació.

Diverses clíniques veterinàries de Cornellà i de l’entorn estan subscrites a la iniciativa i ofereixen la prova d’ADN necessària per al registre per un preu fixat de 40 euros. Aquestes clíniques es poden consultar en aquest enllaç.

A partir d’aquí, es va començar a sancionar per l’incompliment d’aquesta normativa, que té com a objectiu fonamental protegir el benestar dels animals i protegir-los davant d’abandonaments, maltractes, etc. Així, entre els mesos d’abril i maig de 2024 s’han imposat un total de 328 sancions per no portar identificats els gossos adequadament.

L’objectiu d'aquesta iniciativa és doble: d’una banda, preservar el benestar de l’animal i reduir el maltractament i la taxa d’abandonaments i, de l’altra, contribuir a solucionar problemes de salubritat, neteja urbana i convivència ciutadana. 

Cal destacar que l’Ajuntament de Cornellà l’any 2014 va incloure a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana la possibilitat de substituir les multes per actes incívics amb treballs socials. La mesura té com a objectiu aconseguir que la persona sancionada reflexioni sobre les conseqüències de les seves accions, a nivell personal i a nivell de la comunitat, fomentant un canvi d’actitud i millorant la cohesió social. L’Ajuntament estudia cada petició rebuda i determina, depenent de la sanció i la predisposició de la persona, les sessions formatives obligatòries, la reparació dels danys i les gestions a realitzar per a la comunitat. Fins al moment, un total de 1.500 persones s’han acollit a aquesta opció de commutar les sancions econòmiques per treballs a la comunitat.

Dos nous correcans

L’Ajuntament de Cornellà disposa actualment d’un total de 13 parcs canins i 4 correcans que sumen més de 10.000 metres quadrats. A aquests s’hi sumaran aviat dos nous espais de correcans: un sota el camp de petanca del barri de Sant Ildefons, a la zona nord del parc de Can Mercader, amb 1.700 metres quadrats de superfície i font, bancs i jocs d’agility; i un altre al carrer Martinet, al costat del pont de la Ronda de Dalt amb les mateixes característiques d’equipaments i una superfície de 1.500 metres quadrats.

Dos espais per anar sense corretja

el consistori, d’acord amb la Llei 7/2023 sobre la protecció dels drets i el benestar animal, ha definit dos espais perquè els gossos puguin anar sense la subjecció d’una corretja (sempre que no siguin de raça perillosa) i puguin circular lliurement: al parc del Canal de la Infanta i a la vora del riu Llobregat, en horari nocturn, concretament entre les 21 h i les 6 h del matí, els mesos de novembre a abril; i entre les 22 h i les 6 h, els mesos de maig a octubre.

Consulta la nota de premsa