Cornellà reclama que les administracions liquidin el deute de més de 9 milions que tenen amb l’Ajuntament

L'Ajuntament de Cornellà ha reclamat a les administracions supramunicipals que tenen deutes amb la corporació que el liquidin de forma urgent i prioritària. Es tracta d'un total de 9,2 milions d'euros, la major part dels quals, gairebé nou milions, corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Són diners corresponents a programes i actuacions ja acabades i justificades. Els terminis signats i acordats han vençut, les transferències no s'han realitzat i l'Ajuntament s'ha hagut de fer càrrec del seu cost.

Aquesta problemàtica és generalitzada en altres municipis. Tot i que les finances de l'Ajuntament de Cornellà estan sanejades, la situació posa en risc la seva estabilitat econòmica. La moció aprovada pels grups representats al ple subratlla que per evitar l'erosió de la cohesió social, el deteriorament dels barris o la desarticulació de serveis públics, es demana a cadascuna de les administracions competents allò compromès amb aquesta ciutat.

El deute s'afegeix a altres decisions que ha hagut d'assumir l'Ajuntament de Cornellà recentment, com la reducció de les aportacions que la Generalitat ha fet a diversos serveis, sobrevinguda i sense avís previ: les aportacions per a les places d'escola bressol i de música, Plans Educatius d'Entorn, Servei d'Atenció Precoç, beques, el deute del PUOSC, problemes de finançament dels serveis socials, les Lleis de Barris de Sant Ildefons i Fontsanta.

Més de 9 milions de deute

Diferents administracions tenen un deute amb l'Ajuntament de Cornellà de 9.249205 euros. La major part, 8.998.721,61 euros, correspon al deute acumulat de la Generalitat de Catalunya, quantia que s'anirà incrementant a mesura que es presentin noves justificacions en els terminis corresponents. La Unió Europea ens ha d'ingressar 210.349,05 euros i la Diputació de Barcelona 40.134,34 euros.

La moció aprovada s'ha adreçat a aquestes tres administracions. Fins al dia, d'avui, tant l'Estat com l'Àrea Metropolitana de Barcelona han complert les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament de Cornellà.