Obres als carrers Josep Cuxart i Jaume Casas Pallerol per fomentar l’ocupació

Departament d'Espai Públic

Aquesta setmana comencen les obres de reurbanització dels carrers Jaume Casas Pallerol i Josep Cuxart, a càrrec de l'empresa municipal Procornellà, en el marc dels objectius de l'Acord Social contra la Crisi que impulsa l'Ajuntament de Cornellà.

Les obres del carrer Josep Cuxart tenen un pressupost de 281.106,77 euros, i afecten el tram entre la carretera d'Esplugues i el carrer Menéndez y Pelayo, amb una longitud d'aproximadament 200 metres. Pel que fa al carrer Jaume Casas Pallerol, s'efectuaran en tot el seu recorregut, entre la Rambla i el c/ Josep Cuxart, amb un pressupost de 131.969,16 euros.

Les obres consisteixen en la renovació dels elements deteriorats d'aquests carrers i una nova urbanització, seguint criteris d'austeritat i sostenibilitat. La previsió ésfinalitzar l'actuació a Jaume Casas Pallerol i Josep Cuxart el proper mes d'octubre. A més d'aquests dos carrers del Centre, també es renovaran properament els carrers Pius XII, Miquel de Roncalí, Cirerers, i la confluència entre Av. Línia Elèctrica i la carretera d'Esplugues.

Foment de l'ocupació

Aquestes obres s'emmarquen en el pla de l'Ajuntament, vinculat a l'Acord Social, per destinar 3 milions d'euros de recursos propis al foment de l'ocupació; d'aquests, 1,5 milions s'inverteixen en projectes de transformació i millora de l'espai públic de la ciutat, incloent la contractació de persones aturades de Cornellà.

Es tracta d'uns plans d'ocupació de caràcter local, impulsats des de Procornellà per a persones de Cornellà aturades en especial situació de risc (manca de prestacions, etc.). L'empresa municipal s'ha encarregat de seleccionar i contractar el personal necessari, tenint en compte també les capacitats requerides per dur a terme aquesta feina. Tots els contractes són de sis mesos.

Acord Social Contra la Crisi

L'11 de maig un total de 34 entitats i agents socials han signat l'Acord Social Contra la Crisi, impulsat per l'Ajuntament de Cornellà. Sota el paraigües de la coresponsabilitat, el diàleg i la col·laboració públic-privada, planteja desenvolupar accions i propostes sòlides i concretes per fer front a l'actual crisi econòmica i als problemes reals derivats d'aquesta a la ciutat. Un dels seus objectius prioritaris és promoure la formació i la incorporació al mercat de treball de les persones en situació d'atur.

Descarregar full informatiu