Matriculació per al primer trimestre de la Universitat de la Gent Gran

Per formalitzar la matrícula cal adreçar-se amb D.N.I. i 1 fotografia mida carnet a:
Centre Cultural García-Nieto, C/Mossèn Andreu 15, 3a. planta de Cornellà.

Informació sobre el curs 2012-2013