Cornellà tindrà un Consell de Ciutat per promoure la implicació ciutadana

L’Ajuntament de Cornellà està treballant per la posada en marxa properament del “Consell de Ciutat”, un òrgan consultiu per promoure la implicació de la ciutadania en projectes estratègics i actuacions de futur de la ciutat. L’objectiu és disposar d’un instrument de participació municipal transversal, plural i obert, que ostenti funcions d’informació, estudi, debat i assessorament sobre les grans línies de la política municipal i que incideixen en el desenvolupament present i futur de la ciutat.

El Consell estarà format per un grup de persones escollits de forma molt diversa, per tal de garantir la màxima pluralitat i sensibilitat social. En aquest sentit, una de les mesures més innovadores d’aquest Consell serà la possibilitat que qualsevol ciutadà o ciutadana (5 com a màxim) pugui ser-hi present, si així ho sol·licita durant el procés de convocatòria pública que l’Ajuntament obrirà entre el 16 de juliol i el 30 de setembre de 2012, a través del registre general de l’Ajuntament.

Consell de Ciutat: bases de la convocatòria i full de sol·licitud