Universitat, activitats i tallers de tota mena per a la gent gran

Departament d'Acció Social

El Departament d’Acció Social de l’Ajuntament ha obert aquest mes el període d’inscripcions per als tallers adreçats a persones majors de 60 anys que es desenvolupen a diferents espais i equipaments municipals durant el darrer trimestre de l’any. Les persones interessades poden adreçar-se al Departament d’Acció Social de l’Ajuntament, a la plaça dels Enamorats, o trucar al telèfon 93 377 75 81.

Es podran seguir tallers de txi-kung, de memòria, de danses, de relaxació, de teràpia del riure, Internet, gimnàstica, manualitats i cultura. També es pot apuntar al grup de caminar. Aquestes iniciatives formen part del Programa de Dinamització de Gent Gran de l’Ajuntament. Més informació

Matriculació per al primer trimestre de la Universitat de la Gent Gran

De l’1 al 30 de setembre es pot formalitzar la matrícula per al primer trimestre de la Universitat de la Gent Gran. Només cal adreçar-se amb D.N.I. i una fotografia mida carnet al Centre Cultural García-Nieto, C/Mossèn Andreu 15, 3a. Planta, de Cornellà.

L'oferta de la Universitat de la Gent Gran de Cornellà és un programa anomenat Continuar Aprenent, estructurat en mòduls trimestrals, amb un total de 18 assignatures i 6 tallers pràctics.
Més informació

Per aquells alumnes que hagin superat els tres cursos del programa Continuar Aprenent la UGG els hi ofereix la possibilitat de seguir ampliant els seus coneixements amb el programa anual “Claus per entendre el mon”, que es presenta amb el mateix format, estructura trimestral, 4 assignatures i un taller en el tercer trimestre.

Contacte:
Centre Cultural García-Nieto, C. Mossén Andreu 15, de Cornellà.
Telèfon 93 376 70 11, de 16:30 a 20:00h., dilluns, dimarts i dijous
o bé info@cornella.uned.es