L'augment de l'IVA decretat pel Govern Central suposa una despesa addicional d'un milió d'euros per a l'Ajuntament

El Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern Central, obliga a l'elevació dels tipus impositius del general (del 18% al 21%) i del reduït (del 8% al 10 %) de l'Impost de Valor Afegit (IVA). Aquest augment suposa un dur revés per a les economies de tota la ciutadania, així com per a les arques municipals. Concretament, aquest augment de l'IVA suposarà per a l'Ajuntament de Cornellà un cost addicional d'1.000.000 d'euros per a la gestió municipal en 2013 i prop de 400.000 euros en 2012, que en alguns casos repercutirà en l'economia familiar.

És el cas de la quotes dels usuaris del PELL, que registren un important increment en passar del 8% al 21% d'IVA, ja que el Govern Central obliga a aplicar l'IVA general en les instal·lacions esportives. El consum cultural també es veu afectat per aquestes mesures, perjudicant majoritàriament les arts escèniques, l'exhibició de cinema i la música en viu.

1.591 persones de Cornellà sofriran les retallades en la Llei de Dependència

L'aplicació d'aquest Reial decret que promou el Govern central significa una retallada important en les prestacions econòmiques a les persones en situació de dependència. 1.591 ciutadans i ciutadanes de Cornellà veuran reduïda en un 15% les prestacions pel pagament de places privades residencials i les de cuidador no professional. Així mateix, els cuidadors familiars deixaran d'estar en situació d'alta en la Seguretat Social. Paral·lelament, s'eliminen els nivells de dependència i hi haurà solament tres graus. Les persones que tinguin reconegut grau i nivell amb anterioritat al Reial decret ho mantindran.

Aquestes mesures signifiquen una important reculada en les polítiques socials i un greu revés a la societat del benestar i a la cohesió social.