Activitats Centre d'Empreses: 'Cursos d'Interès Empresarial'

Laboral: Aspectes bàsics de la legislació laboral i com calcular els costos del personal

Fiscal: Aquest curs va dirigit a emprenedors o bé a gerents de microempreses sense formació ni experiència en l’àrea fiscal. És un curs bàsic on s’exposaran exemples pràctics per tal de que sigui més fàcil assimilar els conceptes.  

Finances: Aquest curs va dirigit a emprenedors o bé a gerents de microempreses sense formació ni experiència en l’àrea econòmica-financera. És un curs bàsic on s’exposaran exemples pràctics per tal de que sigui més fàcil assimilar els conceptes.

Impagats de menys de 30.000€: Aquest seminari dóna els coneixements necessaris per poder reclamar impagaments inferiors a 30.000 euros sense necessitat de representació judicial.

Responsabilitat dels administradors: es tractaran els següents temes,
1. Òrgans socials de les societats mercantil: la Junta General i l’òrgan d’administració.
2. El concurs de creditors
3. La responsabilitat concursal dels administradors
4. La responsabilitat civil de l’empresari o administradors
5. La responsabilitat penal de l’empresari o administradors
6. La responsabilitat tributària

Lloc: Centre d'Empreses del Baix Llobregat

És necessària inscripció prèvia.
Més informació a www.cornellaempren.com o al telèfon 93.474.80.42