Comencen les visites al riu Llobregat per conèixer el seu ecosistema

La recuperació del riu ha estat i és un objectiu important per a la ciutat.  El riu té una continuïtat geogràfica, que ofereix l'oportunitat de ser, mitjançant els camins de ribera, un instrument per a la mobilitat no motoritzada i l'esbarjo de les persones, esdevenint un element d'identitat de la comarca compartit pels seus ciutadans i ciutadanes.

Per tot això, i per tal d'apropar el riu a la ciutadania, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de Cornellà organitza durant l'any visites guiades al Riu Llobregat. El punt de trobada és al final del Carrer Verge de Montserrat on comença la passarel·la que creua el riu, a les 10:00h. Les visites consisteixen en l'observació de l'entorn natural i les espècies que hi viuen, així com activitats relacionades: anellament, observació d'aus i altres petits mamífers, insectes, etc., amb les explicacions d'experts sobre el terreny.

Les visites es tornen a programar per primavera, un cop al mes. La primera cita és el 16 de març, i per poder assistir cal inscripció prèvia per telèfon 93 475 87 18 o per e-mail medi_ambient@aj-cornella.cat.

Programa de visites durant 2013