L'Ajuntament facilita el pagament de l'IBI a les famílies amb pocs recursos

Fins al 21 de maig està obert el termini per sol·licitar una ajuda econòmica per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), ajudes destinades a contribuents amb baixos nivells de renda. L'Ajuntament de Cornellà ha triplicat aquest any la partida destinada a aquestes ajudes socials, que es reparteix entre totes les sol·licituds que reuneixin les condicions estipulades, atenent als criteris de protecció social impulsats pel consistori, amb la voluntat d'ajudar a les persones amb menor capacitat econòmica.
Les ajudes poden arribar al 50% de la quota pagada de l'impost, depenent del total de subvencions que s'hagin de concedir. L'ajuda la pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, en la qual estigui empadronat i constitueixi la seva residència habitual, complint a més els següents requisits: no ser titular (ni ella ni les persones amb les quals convisqui) d'altres finques, estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, i tenir uns ingressos mensuals per sota de 692,26 euros, si viu sola. Aquesta quantitat augmenta progressivament en funció del nombre de persones que conviuen en l'habitatge.
Qualsevol persona en aquestes circumstàncies que vulgui sol·licitar l'ajuda o que vulgui consultar les bases, condicions completes que les regulen i la documentació necessària pot dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà (horari: matins de 8.30 a 14 hores / tardes de 16.30 a 19 hores, amb cita prèvia).

Més informació