L’Oficina de Mediació Hipotecària busca alternatives per evitar desnonaments i ofereix suport a les famílies

Des de gener fins el mes d'abril, l'Oficina de Mediació Hipotecària ha atès a 116 famílies, de les quals 9 es trobaven en situacions d'urgència. En 5 casos s'han fet recursos de paral·lització dels desnonaments, 3 dels quals han prosperat, si bé en la majoria de casos es treballa en altres possibilitats com el lloguer social o obtenir moratòries de dos anys pagant només els interessos.

L'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa l'Oficina de Mediació Hipotecària el mes de juliol, i està situada a les instal·lacions de l'empresa municipal Procornellà. Per a portar la seva gestió, es va signar un acord de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO). L'objectiu és buscar fórmules per evitar que les famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca perdin la seva llar. En els primers sis mesos de funcionament, es van aturar 16 desnonaments.

Respecte als problemes relacionats amb les famílies que no poden fer front al lloguer es treballa en funció del deute: si aquest és gran es mira de possibilitar un altre lloguer i, si és petit, es busquen altres possibilitats d'ajuts mitjançant Càritas o altres organitzacions. Segons dades municipals, s'han resolt 64 desnonaments de lloguers durant aquest any.

L'Oficina és a les instal·lacions de Procornellà (c. Albert Einstein 47-49).

Més informació al Cornellà Informa