Totes les opcions per formar-se de cara a trobar un treball, en el mapa de capacitació

Un dels compromisos de l'Acord Social és la creació del Mapa de Formació Competencial i de Capacitació Professional. Aquesta eina ofereix als ciutadans tota la informació necessària per triar l'itinerari formatiu més adequat, tant dins dels estudis reglats com de cursos de formació complementària.
Les persones amb major formació especialitzada disposen de més i millors oportunitats laborals. A Cornellà hi ha moltes opcions formatives, tant de caràcter públic com ofertes per entitats col·laboradores: Fundació El Llindar, Fundació per a Joves La Carena, Fons Formació Zona Mediterrània, Institut Gaudí de la Construcció, Servei de Formació Drecera, a més dels organitzats per sindicats i associacions professionals. Les opcions alternatives per a aquells alumnes que no han pogut acabar la seva educació obligatòria se sumen a la vintena d'opcions d'ensenyament reglat que ofereixen els instituts Esteve Terradas i Miquel Martí i Pol en cicles formatius de grau mitjà (que es poden cursar en acabar l'ESO) i de grau superior (que es poden cursar després del grau mitjà o després del Batxillerat). L'Escola d'Adults i la Escola Oficial d'Idiomes, així com algunes entitats, ofereixen formació i titulacions que poden resultar útils de cara a entrar al mercat laboral.
L'Ajuntament de Cornellà també afegeix activitats de formació a través del propi departament de Polítiques d'Ocupació, de Joventut, el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, entre altres recursos.
Formació necessària per als joves

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions, i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional pròpia de cada títol i comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent. El mapa de capacitació reuneix tota l'oferta d'ensenyaments de cicles formatius i de centres de formació ocupacional de la ciutat. Resulta útil tant a joves que acaben l'ESO i volen continuar els seus estudis, com a joves que no hagin obtingut el graduat i vulguin retornar als estudis, com a persones parades que busquen una oferta formativa que els ajudi a millorar la seva capacitació formativa, i fins i tot a treballadors que vulguin reorientar la seva carrera professional.

Més informació
Consulta el Cornellà Informa de maig