Col·laboració de les entitats per a estalviar energia als equipaments

L'Ajuntament, juntament amb diferents entitats esportives, identificarà les mesures i bones pràctiques a impulsar per estalviar electricitat per enllumenat, i aparells de gas per a la calefacció i aigua calenta en cinc equipaments esportius. Per exemple, possibles mesures a implantar serien modificacions en l'horari i intensitat de l'enllumenat, cartells amb consells, sensibilització als usuaris, formació als conserges, etc.

El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'aplicarà inicialment als següents equipaments, un per cada tipologia esportiva: piscina de Can Millars, pavelló Can Carbonell, camp de futbol d'Almeda, Estadi Municipal i pistes de petanca Pedró. L'objectiu és estalviar entre un 10 i un 50% del consum de gas i electricitat a cadascun, i es basa en el projecte Euronet 50/50 per a oferir incentius a l'estalvi energètic aconseguit fruit de les bones pràctiques que proposin i realitzin els gestors i usuaris d'un edifici. Aquest projecte es va aplicar a l'escola Dolors Almeda i va permetre estalviar 5.500 euros.