L'Acord Social contra la Crisi consolida instruments municipals per a afavorir la cohesió

El 19 de novembre de 2013 es va reunir el plenari de l'Acord Social contra la Crisi (2012-2016) per a fer un balanç d'actuacions i rendir comptes del treball desenvolupat durant 2013. El balanç de la comissió va ser positiu. Entre les principals accions que es van explicar en la sessió plenària, destaca el Pla de Xoc contra l'Atur, que contempla la contractació de prop de 1.000 persones en el període 2012-2015. Aquest pla d'ocupació local inclou la inserció laboral de persones de diferents perfils, com per exemple 8 professors, peons, administratius i auxiliars de geriatria, entre d’altres. En aquesta línia, l'Ajuntament ha aprovat als pressupostos de 2014 destinar una partida de 2 milions d'euros per a la contractació de 300 persones. Així mateix, des dels serveis d'orientació laboral s'ha atès a més de 10.000 persones durant 2013.

Garantir el benestar social de la ciutadania

Un altre compromís adquirit des de l'Acord Social és garantir el benestar de la ciutadania. En aquest sentit, durant l'últim any el 80% de les ajudes municipals atorgades a famílies amb dificultats van ser per cobrir les seves necessitats bàsiques. El consistori augmentarà un 6% les partides pressupostàries destinades a acció social durant 2014, per a garantir tots els serveis existents actualment, sense suprimir-ne cap.

L'Acord Social contra la Crisi és un document aprovat al maig de 2012 com a continuïtat d'un primer acord creat a 2009, amb l'objectiu de treballar de forma conjunta a la ciutat per a trobar eines i crear iniciatives que ajudessin a mantenir la cohesió social, ampliar les opcions d'ocupació local i garantir serveis per a persones en risc d'exclusió social. L'Acord compta amb el suport de 34 entitats i agents signataris, i els partits polítics PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC.

Oficina de Mediació Hipotecària

L'Oficina de Mediació Hipotecària es va crear al juny de 2012 per a atendre a un gran nombre de persones que per la crisi es veien abocades a perdre el seu habitatge. L'Oficina, gestionada des de Procornellà amb la FAVCO (Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà), treballa per a defensar el dret a l'habitatge i ha donat assessorament a 125 persones en l'últim any sobre temes com desnonaments o dació en pagament. Així mateix, gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona, l'Oficina compta amb un advocat més per a ampliar les prestacions a les persones de la ciutat afectades.

Especial atenció als més vulnerables

La celebració de la I Setmana per la Dignitat, amb a prop 40 activitats i amb un manifest al qual es van adherir més de 1.000 persones, ha englobat diverses accions reivindicatives contra la pobresa, en defensa dels drets fonamentals, la dignitat de les persones i mantenir els avanços conquistats. Una altra iniciativa engegada aquest any ha estat l'aprovació del Pla d'Inclusió Social, que contempla la creació d'un observatori social.

Botiga Solidària

En la línia de lluita per la dignitat i contra l'exclusió social destaca també la tasca desenvolupada per la Botiga Solidària, creada fa un any i que ha atès fins ara a 944 famílies en situació de vulnerabilitat. Així mateix, els usuaris dels serveis socials bàsics han crescut en els últims anys per la crisi econòmica. La Botiga compta amb el suport d'entitats i parròquies de la ciutat i amb prop de 100 voluntaris.

Reforçar l'educació

En el terreny educatiu també s'han desenvolupat diferents projectes vinculats a l'Acord Social, com la creació del programa Educar per Créixer i la celebració de la I Jornada de Formació Professional “Fent Ponts”, per a afavorir el contacte del món educatiu amb l'empresarial i a la qual van assistir més de 180 persones. També es va definir el Mapa de Capacitació, que recull tots els recursos formatius de la ciutat.