Pessebre de Nadal. Sant Ildefons

Lloc: Parròquia de Sant Ildefons (Av. Sant Ildefons, 15)
Horari: de dilluns a dissabte de 18:00 a 21:00 hores