Un pressupost per mantenir la ciutat i la dignitat de les persones

Guàrdia Urbana

Invertir en seguretat

Un 38% més d'inversió per al foment de la convivència i el manteniment de l'ordre públic mitjançant polítiques de prevenció del delicte i l'atenció directa en tots els barris, amb agents de proximitat.

   
Presentació web dels pressupostos per a 2014      
       

101 milions per a 2014 en un pressupost rigorós, precís i responsable

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat el pressupost general consolidat per a 2014, que ascendeix a 101 milions d'euros i que inclou el pressupost de l'Ajuntament, de l'empresa municipal Procornellà i de l'Institut Municipal de Radiodifusió. Del total, el pressupost de l'Ajuntament correspon a 70.030.836 euros, un 8,07% superior al de l'exercici anterior. És un pressupost dissenyat per a mantenir els serveis i els equipaments que tenim i per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, per la qual cosa contempla un increment del 6,35% en la partida d'Acció Social. Ha rebut el vot favorable dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, l'abstenció de CiU i el vot en contra del PP.

Aquest pressupost defensa els serveis públics i els equipaments dels quals disposa la ciutat, tot el que s'ha aconseguit en els últims anys, al mateix temps que el volum de deute es redueix, amb una disminució de la càrrega financera del 3%.

Més informació al Cornellà Informa de gener