El 20 de maig finalitza el termini per sol·licitar l’ajuda en el pagament de l’IBI

Fins el 20 de maig està obert a Cornellà el termini per presentar les sol·licituds per gaudir de les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI), de l'exercici del 2014, en favor de persones i famílies amb escassa capacitat econòmica.

Aquesta subvenció cobreix com a màxim el 50% de la quota anual. La partida econòmica d'aquest any és idèntica a la de l'exercici passat, quan la dotació per a les ajudes es va triplicar i va passar de 45.000 als 150.000 euros actuals. L'Ajuntament de Cornellà realitza aquest esforç conscient de les necessitats de certes famílies del municipi i atenent a criteris de protecció social. Aquesta mesura està inclosa en els compromisos de l'Acord social contra la Crisi.

Per sol·licitar-les és necessari estar empadronat a l'habitatge per la qual es demana l'ajuda i que aquest constitueixi la seva residència habitual. També és obligatori estar al corrent del pagament de l'IBI durant el període oficial establert per l'Ajuntament. Per poder accedir als ajuts els ingressos del sol·licitant no hauran de ser superiors a 692,26 euros si viu sol, o de 934,55 euros si viu amb una altra persona; barem que augmenta en un 20% per cada persona més que resideixi a l'habitatge.

Els interessats han de dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Cornellà, on se'ls indicarà la informació que cal presentar. L'horari d'atenció és de 8.30h a 14.30h i de 16.30h a 19h.

Sis terminis de domiciliació

Així mateix, tots aquells contribuents que tinguin domiciliat l'IBI el pagaran a partir d'aquest any en sis terminis (30 de juny, 30 de juliol, 29 d'agost, 30 de setembre, 30 d'octubre i 28 de novembre). Aquesta opció s'estén també als contribuents que hagin de satisfer l'IAE, la taxa de guals, la taxa de serveis als mercats municipals i la taxa de quioscos i parades no sedentàries.

Bases dels Ajuts econòmics per pagar l'IBI
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Calendari del contribuent